Certificering

< Alle onderwerpen

Management systemen

GGZ Veenendaal is ISO 9001 gecertificeerd, wat wil zeggen dat we hebben aangetoond een management systeem te hebben ingericht wat het handelen van de bestuurders voldoende stuurt. Concreet dat we leren van de conclusies die we trekken uit de informatie die we verzamelen over onze behandelingen en bedrijfsvoering.

De certificering is geen garantie dat we goede zorg leveren. Het is een jaarlijks terugkerende evaluatie van ons handelen als bestuurders.
Er zijn andere, vaak uitgebreidere systemen, zoals de HKZ certificering. Voordeel van deze uitgebreide trajecten is dat er naar nog veel meer indicatoren wordt gekeken. Maar daarmee neemt ook de administratieve last toe. We denken met de huidige certificering een goede middenweg te hebben gevonden.

Inhoudsopgave