Hoe kunnen we helpen?

Registraties

< Alle onderwerpen

Als organisatie

GGZ Veenendaal is ISO gecertificeerdWTZi erkend , KiBG gecertificeerd, erkend als opleidinginstelling voor GZ psychologen (RCSW) en voor psychotherapeuten (RINO Groep). We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en voldoen aan hun eisen. We hebben contracten met drie regionale organisaties voor kinder en jeugd GGZ. GGZ Veenendaal is lid van gezondheidscentrum de Zwaai.

Medewerkers

Bijna al onze behandelaren zijn BIG geregistreerd, zijn daar mee bezig, of starten daar binnenkort mee. Onze medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag en/of SKJ registratie (kinder en jeugd GGZ). Niet BIG geregistreerde medewerkers werken onder supervisie van wel BIG geregistreerden.

We hebben universitair geschoolde medewerkers, inclusief de praktijkondersteuners (drs of MSc). Twee behandelaren zijn gepromoveerd (dr). Eén medewerker is bezig met een promotietraject. We hebben twee klinisch psychologen/psychotherapeuten (artikel 14 BIG ‘specialist’), een psychotherapeut en twee in opleiding tot psychotherapeut, twee GZ psychologen en drie medewerkers in opleiding daar toe.
Eén medewerker is hoofddocent postdoctoraal onderwijs (klinisch psychologen, psychotherapeuten en GZ psychologen), twee zijn incidenteel docent.

Onze medewerkers zijn onder meer lid van het NVP, de NVO, de NVRG en het NIP (beroepsverenigingen).

Inhoudsopgave