Hoe kunnen we helpen?

ACT

< Alle onderwerpen

Acceptatie en Commitment Therapie ACT

ACT is een behandelmethode waarin verschillende elementen worden gecombineerd. Het bevat facetten van cognitieve therapie CGT, van mindfulness en vanuit de gedragstherapie. In ACT speelt taal en spelen woorden een belangrijke rol: hoe noemen we dingen, wat zeggen we tegen ons zelf? Vertellen we aan onszelf of anderen?

De A van ACT gaat over acceptatie. Onder ogen durven komen van situaties en emoties, door die te benoemen, te beleven en door vermijding van de last of pijn te doorbreken. De focus in ACT ligt in het hier en nu, ook door te onderzoeken wat je los moet gaan laten uit je verleden. Wat belemmert je om verder te gaan? Met korte aandachts- of focusoefeningen (uit de mindfulness), of juist met uitzoom-oefeningen (defusie) leert u naar gedachten of problemen toe te bewegen, of er juist van weg te gaan (wegleiden).

De C van commitment gaat over wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven. Wat zijn mijn waarden, wat geeft mijn leven (meer) zin en betekenis en hoe kan ik me daarop richten?
Daarnaast helpt ACT je bewust te worden van je rollen, posities en gezichtspunten. Wat je beleeft is afhankelijk (mede) van het perspectief van waaruit je kijkt.
Binnen ACT proberen we op een creatieve en soms luchtige manier met problemen om te gaan. Vaak met hulp van symbolen, korte verhalen of metaforen.

Meer informatie

oefeningen en teksten die u kunt downloaden

meer oefeningen en teksten

een bruikbaar zelfhulpboek

en nog meer

Inhoudsopgave