Hoe kunnen we helpen?

EMDR

< Alle onderwerpen

EMDR (Eye movement desentization and reprocessing)

EMDR is een behandelvorm die ontwikkeld is om nare, traumatiserende, gebeurtenissen (PTSS, sommige andere angststoornissen) te verwerken. Mensen die een traumatische gebeurtenis (een trauma) hebben meegemaakt, hebben vaak last van nachtmerries en herbelevingen (nare beelden) van deze gebeurtenis. Deze nare beelden gaan vaak gepaard met sterkte gevoelens van bijvoorbeeld angst, onmacht en/of zelfverwijt. Omdat het denken aan de nare beelden en herinneringen met zoveel negatieve gevoelens gepaard gaat, wordt vaak geprobeerd om overdag zo weinig mogelijk aan de nare herinnering te denken en er zo weinig mogelijk over te praten. De herinnering wordt als het ware weggedrukt. Het wegdrukken van de herinnering zorgt er op korte termijn voor dat de nare gevoelens
niet opkomen, maar op lange termijn zorgt het wegdrukken ervoor dat de gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. Hierdoor blijven de nachtmerries, herbelevingen en de nare gevoelens bestaan.

Een behandeling met EMDR zorgt ervoor dat de verwerking van de gebeurtenis alsnog op gang komt, waardoor uw klachten verminderen. Binnen een EMDR behandeling gaat u eerst samen met uw behandelaar op zoek naar dat beeld van de herinnering dat nu nog de meest nare gevoelens bij u oproept. Vervolgens wordt onderzocht wat precies maakt dat deze herinnering voor u zo naar is: welke betekenis heeft het beeld voor u.

Deze zoektocht zal waarschijnlijk veel emoties oproepen en hoewel dat moeilijk kan zijn, is dat juist ook de bedoeling. Op het moment namelijk dat uw gevoelens bij het nare beeld opkomen, zal de therapeut u gaan afleiden door met zijn/haar handen voor uw ogen te bewegen. De bedoeling is dat u met uw ogen de vingers van de therapeut volgt, en daarbij bij u zelf waarneemt wat er door u heen gaat. Dat kan van alles zijn: gevoelens, gedachten, beelden of lichamelijke reacties. Al deze reacties zijn normaal en worden verwerkingsreacties genoemd.
Het zijn signalen dat de verwerking op gang gebracht wordt en de emotionele beleving kan hierdoor afnemen.

Het resultaat van een EMDR behandeling is dat u zonder (veel) nare gevoelens of spanningen aan de traumatiserende gebeurtenis kunt terugdenken. Hoewel een traumatiserende gebeurtenis altijd een wat nare herinnering zal blijven, roept het denken eraan geen heftige emoties meer op. De nachtmerries, schrikreacties en herbelevingen blijven (grotendeels) weg. U heeft de nare gebeurtenis dan verwerkt.

Binnen GGZ Veenendaal zijn er verschillende therapeuten die EMDR toepassen. Bij enkelvoudige nare gebeurtenissen kan dat relatief eenvoudig, maar in veel situaties zullen we EMDR inbedden in een bredere aanpak. Het is dan een onderdeel van de totale behandeling.

Meer informatie (klik op de tekst)

video EMDR

video jongeren

vereniging

Inhoudsopgave