Hoe kunnen we helpen?

Gedragstherapie

< Alle onderwerpen

Een behandelingswijze die veel toegepast wordt is gedragstherapie, ook wel klassieke gedragstherapie genoemd. Klassiek, omdat het uitgaat van al lang bestaande kennis over menselijk gedrag.
Of beter gezegd: gedrag, omdat veel gedragstherapie technieken ook voor dieren toepasbaar zijn.

Gedragstherapie gaat in grote lijnen over de factoren die gedrag motiveren, afremmen, versterken of juist verminderen. Bekrachtiging is daarin een essentieel begrip. We doen iets omdat het ons iets oplevert, of omdat het iets negatiefs voorkomt. Hieronder vallen de zorgenaamde conditioneringstechnieken (klassiek en operant), maar ook systematische desensitisatie (stapsgewijze uitdoving) zoals die in exposure wordt toegepast. Aansluitend op de leerprincipes uit de gedragstherapie zijn theorieën over motivatie ontwikkeld. Daarnaast zijn methoden ontwikkeld om de logica en samenhang in menselijk gedrag goed in kaart te brengen, zoals de functieanalyse (FA). zie hier

Deze basisprincipes komen ook in andere vormen van therapie terug, zoals CGT en ACT.

Meer informatie

over gedragstherapie

acceptatie en commitment therapie

cognitieve gedragstherapie

meer informatie over leerprincipes

Inhoudsopgave