Hoe kunnen we helpen?

Kortdurende dynamische psychotherapie

< Alle onderwerpen

Kortdurende dynamische psychotherapie (KDP)

Bij sommige problematie, met name persoonlijkheidsproblemen, is het belangrijk aandacht te hebben voor de manieren waarop mensen gevoelens weghouden, omdat dit er toe leidt dat iemand zich op slot voelt zitten, of dat relaties niet goed lukken omdat het gevoel ontbreekt.
Door interventies vanuit de KDP lukt het soms de blokkades te overwinnen en beter in contact te komen met gevoelens. Een belangrijk hulpmiddel is deze therapie is de relatie tussen de cliënt en de therapeut: de problemen herhalen zich in deze relatie en kunnen bewerkt worden.

Vaak gebruiken we bij allerlei problemen elementen uit deze benadering, maar bijvoorbeeld bij narcistische problemen kan KDP als methodiek ingezet worden.
De wisselwerking tussen emoties, angst ten gevolge van die emoties en afweermechanismen (om de emotie maar niet te hoeven voelen) staat centraal in deze vormen van behandeling. Zoals afgebeeld in onderstaande driehoek:

Inhoudsopgave