Hoe kunnen we helpen?

Psychologisch onderzoek

< Alle onderwerpen

Screening en psychologisch onderzoek (PO)

Meestal stellen we de diagnose door met u in gesprek te gaan. Door vragen te stellen, maar ook door te merken wat er tijdens de therapie gebeurt krijgen we helder wat het probleem is. Maar soms is aanvullend onderzoek nodig. Hieronder een samenvatting van de verschillende methoden die we kunnen toepassen.

screening

We gebruiken bij verschillende soorten problematiek korte vragenlijsten waarmee we de ernst van de problematiek bepalen. Bijvoorbeeld depressie, angst of de eventueel ADHD of autisme.
Deze screenende lijsten zijn relatief kort en kunt u zelf, of met ons, invullen. Aan het hand van de uitslag kunnen we besluiten uitgebreider onderzoek te doen, zoals hieronder beschreven.

persoonlijkheidsonderzoek

Bij dit soort onderzoek vult u meerdere vragenlijsten in, al dan niet online. Er wordt ook een gesprek (anamnese) en een teruggave gesprek aan gekoppeld. We doen dit bij ingewikkeldere problematiek waar we niet goed van begrijpen wat er aan de hand is.

neuropsychologisch onderzoek

Testen en opdrachten die meerdere hersenfuncties meten, om zo een idee te krijgen wat er onderliggend in uw hersenen aan de hand zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld als iemand een ongeluk heeft gehad, of aan dementie zou kunnen lijden.

intelligentieonderzoek

Beter gezegd: capaciteiten onderzoek, omdat naar verschillende aspecten van de intelligentie wordt gekeken. Dit soort onderzoek doen we alleen als dit noodzakelijk is om tot een diagnose te komen en te behandelen. In de praktijk doen we dit nooit afzonderlijk, tenzij iemand zelf betaalt voor een dergelijk onderzoek.


autisme onderzoek

We kijken aan de hand van een screenende vragenlijst of er voldoende aanleiding is om een langer durend interview te doen, waarbij we zowel de cliënt zelf als een ouder vragen stellen. Meestal is dit voldoende, soms verwijzen we alsnog naar een specialistisch centrum.

AD(H)D onderzoek

Na een zelfinvul vragenlijst doen we een interview (DIVA) waarin we vragen stellen over het hier en nu en het verleden, om te bepalen of er voldoende aanleiding is om aan AD(H)D te denken en de diagnose te stellen.

gezinsonderzoek

Wordt bijna nooit gebruikt, maar in complexe gezinsinteracties kunnen vragenlijsten of interview of oefeningen helpend zijn om goed in beeld te krijgen hoe de gezinsinteracties verlopen. Dit leidt niet tot een diagnose, maar vaak wel tot een beter begrip.

agressie / seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer we denken dat dit een probleem is kunnen we screenend onderzoek doen naar agressief gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit doen we omdat we niet geschikt zijn voor mensen met dit soort problematiek en we dan willen doorverwijzen.

diagnostisch interview

Een speciale vorm van gespreksdiagnostiek is bijvoorbeeld het Structureel Interview (volgens Kernberg). Dit is een manier om in relatief korte tijd meer duidelijkheid te krijgen over de diagnose. Zo mogelijk vragen we een GGZ Veenendaal collega een dergelijk interview te doen.

Inhoudsopgave