Hoe kunnen we helpen?

Terugval preventie

< Alle onderwerpen

Voorkomen van terugval

Aan het einde van de behandeling kunnen we met u nadenken over wat u geleerd heeft over uzelf en uw behandeling. Wat is de kern van uw probleem, waaraan kunt u merken dat het de verkeerde kant op gaat en wat te doen?  Door over na te denken, met uw behandelaar maar ook met de mensen uit uw omgeving, kunt u hopelijk voorkomen dat de problemen terugkeren. Of kunt u er op een zo goed mogelijke manier op reageren.

We gebruiken een eigen vorm van terugval plan (klik)

Een alternatief specifiek voor depressie is deze (klik). Of een uitgebreide versie gericht op anorexia nervosa is deze (klik).

Het denken achter het terugval plan en de verschillende aspecten worden uitgebreid belicht in het bovenstaande anorexia plan. Het kan de moeite waard zijn deze door te kijken, ook al heeft u een ander probleem.

Inhoudsopgave