Hoe kunnen we helpen?

ADHD

< Alle onderwerpen

ADHD en ADD

Het kernprobleem bij ADHD en ADD is aandacht. Moeite je aandacht bij een onderwerp te houden, waardoor je chaotisch wordt, je slecht kunt concentreren en geheugenproblemen krijgt. In ernstige gevallen loopt daarmee je werk, relaties en bezigheden in de soep. Er zijn in de behandeling van AD(H)D twee belangrijke aspecten: (1) medicatie en (2) structuur.

Medicatie is soms verstandig. Praten of werken aan structuur kan soms letterlijk niet, omdat iemand nog te chaotisch is. We kunnen in een enkel geval aandringen op medicatie.
Structuur aanbrengen in je hoofd en gedrag is een ander noodzakelijk middel. Dan gaat het over agendabeheer, planning, prioriteiten stellen, oefenen met taken afmaken. Wij kunnen u hierin op weg helpen. Vaak is het in tweede instantie dan mogelijk dit verder met een vriend, partner, of bijvoorbeeld een ADHD coach te gaan toepassen.

Het is wel erg belangrijk om na te gaan of het aandachtsprobleem niet op een anderen manier te verklaren is, zoals een manisch-depressieve stoornis, of middelenmisbruik.

We zijn bij kinderen voorzichtig met de diagnose, omdat de klachten vaak ook begrepen kunnen worden vanuit de thuissituatie, of de situatie op school. Dan richten we ons (eerst) daar op.

Coaches

Het kan zinvol zijn voor praktische tips en ondersteuning een beroep te doen op een zelfstandige ADHD coach. We kunnen de kwaliteit van deze mensen niet beoordelen, dus kunnen u niet adviseren.

Handige websites

ADHD Netwerk

bij kinderen

hersenstichting

Inhoudsopgave