Hoe kunnen we helpen?

Autisme

< Alle onderwerpen

Autisme spectrum stoornis (ASS)

De brede categorie autisme-achtige stoornissen heet nu ASS. Daarbij horen PDD-NOS, klassiek autisme en bijvoorbeeld ook het syndroom van Asperger. ASS zelf is een probleem wat we niet kunnen behandelen, we kunnen echter wel de gevolgen van autisme behandelen. Dan kan het gaan over zelfbeeld, over moeite met prikkels, de omgang met anderen, gedachten en overtuigingen, de onlogica van de buitenwereld enzovoorts. Daarin zijn mentaliserende bevorderingen oefeningen nuttig, is CGT nuttig en kunnen oefeningen in sociale vaardigheden helpend zijn.

De diagnose ASS is op volwassen leeftijd soms moeilijk te stellen, omdat volwassenen in de loop van de tijd trucjes en vaardigheden hebben geleerd waardoor het niet (meer) zo opvalt.
Daarnaast hebben vrouwen met autisme soms andere klachten dan mannen.

Aanvullende diagnostiek Radboud Universiteit
Vaak zijn we in staat zelf de ASS diagnose te stellen, of juist niet te stellen, maar soms zijn we niet zeker. Dan is het nuttig andere instrumenten in te zetten om de diagnose te stellen. Dit doen wij niet, maar dan verwijzen we naar een gespecialiseerde instelling, zoals: Pro Persona Arnhem, GGNet Apeldoorn en vooral de Radboud Universiteit.

Radboud Universiteit
psychiatrie
aanmeldbureau
huispost 966
PB 9101
6500 HB Nijmegen

Autisme bij vrouwen
We proberen specifieke aandacht te besteden aan de diagnostiek van autisme bij vrouwen, omdat die zich anders openbaart dan bij mannen. Autistische vrouwen zijn vaak socialer, minder in zichzelf gekeerd. Wel lukt het hen vaak onvoldoende om met alle drukte, verwachtingen, prikkels en rollen om te gaan. Een manier om hier meer duidelijkheid over te krijgen is een vragenlijst: autisme bij vrouwen


Lees hier meer over autisme bij vrouwen.

Meer informatie

veranderingen in de DSM 5 watbetreft ASS

enkele handvattenter bespreking

Specialistische re-integratie
Jobstap Ede
tel. 026-33 97 522

Inhoudsopgave