Hoe kunnen we helpen?

Eetproblematiek

< Alle onderwerpen

Bij sommige onderliggende problematiek is sprake van moeite met eten. Bijvoorbeeld bij depressie, of bij mensen die erg streng voor zichzelf zijn. Wanneer de eetproblemen niet voorop staan, zoals bij anorexia nervosa, kunnen we mensen behandelen voor de onderliggende problematiek. Het eten blijft wel een punt van aandacht, omdat te weinig eten mensen gevoelloos maakt – en emoties in veel therapieën een belangrijke rol spelen. Wanneer sprake is of raakt van ernstig ondergewicht, verwijzen we mensen door naar een specialistische eetkliniek.

Uitgangspunt is dat we bij een BMI lager dan 18 doorverwijzen. Soms kan daar van afgeweken worden, in gezamenlijk overleg.

Ook kunnen we u wat op weg helpen met een gezond voedingsschema en desgewenst samenwerken met een diëtiste die dit deel van de behandeling overneemt. Soms vragen we om uw gewicht te laten bepalen bij de assistente van de huisarts, zodat we een indruk krijgen van uw BMI.

Bij ernstige eetproblemen kunnen we doorverwijzen naar bijvoorbeeld afdeling Rintveld, van Altrecht in Zeist. Daar kunnen zowel volwassenen als kinderen en jongeren terecht.

Inhoudsopgave