Hoe kunnen we helpen?

Psychotrauma’s

< Alle onderwerpen

n de nieuwe indeling van problematiek (DSM 5) is er een andere categorie beschreven, die van psychotrauma. De stoornissen die daar onder vallen worden gekarakteriseerd door vreselijke gebeurtenissen in het verleden, die sporen hebben nagelaten in het hier en nu. Door nachtmerries, herbelevingen, emotioneel te beladen herinneringen, maar ook andere klachten die passen bij PTSS of die mede geleid hebben tot een persoonlijkheidsprobleem.

In het spectrum van problematiek die hiermee kan samenhangen kiezen we binnen GGZ Veenendaal voor een van de onderstaande methodieken. Welke keuzes we maken hangt van veel factoren af, zoals:

  • eerdere ervaringen met hulp
  • klachten die voorop staan
  • mogelijkheden en wensen van cliënten
  • draagkracht, steun, emotionele stabiliteit cliënt

Soms verwijzen we door, wanneer we denken dat intensievere hulp zinvol is – of zelfs noodzakelijk. Of andersoortige zorg dan wij kunnen leveren, zoals verslavingszorg, of forensische zorg.

Inhoudsopgave