Hoe kunnen we helpen?

PTSS

< Alle onderwerpen

Post traumatische stress stoornis PTSS

PTSS is een probleem wat ontstaat wanneer iemand een heftige gebeurtenis (trauma) meemaakt en door omstandigheden niet goed kan verwerken. Er ontstaat een ‘na-het-trauma problemen ten gevolge van stress’ stoornis. Een aantal van de bij PTSS horende problemen hebben namelijk te maken met te veel stress, die niet goed is verminderd. Symptomen die vaak voorkomen bij PTSS zijn:

  • flashbacks of nachtmerries
  • karakterveranderingen
  • bozigheid en prikkelbaarheid
  • achterdocht of verhoogde oplettendheid
  • anders in het leven staan na het trauma
  • depressieve klachten
  • alcohol- of drugsgebruik (of medicijnen misbruik)
  • zelfbeschadiging en/of zelfmoordgedachten

Er zijn ruwweg twee vormen van PTSS:

  1. acute PTSS, die meestal begint een aantal weken tot maanden na de akelige gebeurtenis
  2. chronische of complexe PTSS, die pas op latere leeftijd begint (bijvoorbeeld na vroegere mishandeling of misbruik)

Bij 1) gebruiken we vooral EMDR en exposure als behandelmethoden. Bij 2) kan dit aangevuld worden met de stabilisatiecursus Vroeger en verder, of een behandeling wanneer er vanwege de trauma’s een borderline persoonlijkheidsstoornis is ontstaan.

Wanneer het nodig en mogelijk is, kunnen we u doorverwijzen naar intensieve behandeling bijvoorbeeld bij PsyTrec.

Inhoudsopgave