Logo
Logo

In onderstaand schema hebben we geprobeerd weer te geven hoe het ingewikkelde proces er uit ziet van besluitvorming rondom wel of geen behandeling en zo ja, welke vorm dan.

Wat hier in essentie staat is dat we vooraf screenen of GGZ Veenendaal de geschikte plek is, wat de aard en de ernst van de vraag is en welke specialisatie noodzakelijk is voor welk deel van de behandeling. Is duurdere hulp niet meer nodig, zetten we goedkopere hulp in.