Logo
Logo

Proces

Als u zich aanmeldt bij ons zullen we u een aantal administratieve gegevens vragen. Ook gaan we na of u een verwijsbrief heeft van de huisarts. Zonder deze verwijzing kunnen we u niet in behandeling nemen, tenzij u bereid en in staat bent de behandeling zelf te betalen.

Het behandelproces vindt u schematisch weergegeven in de figuur hier onder. Na de telefonische screening nodigen we u uit voor een kennismakings- of intakegesprek. Daarin kijken we wat er aan de hand is, wat uw klachten zijn of beoordelen we wat verstandig is om te doen. Dat zal in de meeste situaties een vorm van behandeling binnen GGZ Veenendaal zijn, maar in een enkel geval verwijzen we toch naar een instelling elders.

De intake kan bij complexere problemen eventueel verlengd worden. Dan hebben we meer informatie nodig, bijvoorbeeld uit een gesprek met iemand uit uw omgeving (netwerkgesprek), of soms door aanvullend psychologisch onderzoek. In onderstaand plaatje staat de ingewikkelste route afgebeeld, bij de meeste mensen kunnen we na een intakegesprek meteen aan de slag met de behandeling.

Na de intake volgt een startgesprek, waarin we een voorlopige diagnose met u doornemen en met u een behandelplan maken. Daarin staan de doelen van de behandeling en de manieren waarop we tot die doelen willen komen. Ook staat er globaal hoe lang de behandeling zal duren.

Dan begint de feitelijke behandeling. Die kan kort zijn, maar soms ook maanden of nog langer duren. Bij korte behandelingen evaluaren we achteraf, bij wat langere behandelingen kijken we zo om de drie maanden met u of alles gaat zoals we bedacht hadden in het behandelplan. Soms is dit aanleiding om de plannen bij te stellen, of toch te denken aan een andersoortige behandeling. Dat kan binnen GGZ Veenendaal zijn, maar ook daar buiten.