Logo
Logo

BIG

U bent hier:
< Terug

 

Wet beroepen individuele gezondheidszorg BIG

Deze wet heeft als doel patiënten te beschermen tegen onbevoegde of onbekwame mensen die zich behandelaar, therapeut of bijvoorbeeld genezer noemen. Het staat iedereen vrij hiervan gebruik te maken, maar de overheid heeft bepaald dat beroepsbeoefenaren die zich met behandeling bezig houden geregistreerd moeten zijn, of moeten werken onder supervisie van een in het BIG register opgenomen professional. Daarmee wordt tenminste officieel gecontroleerd of:
* iemand over de juister diploma’s beschikt
* iemand niet vanwege het tuchtrecht uit zijn beroep is gezet

Dit betekent niet automatisch dat u een ‘goede’ behandelaar treft, maar u weet wel dat de overheid heeft gecontroleerd of het om iemand gaat die in principe goed genoeg zou moeten zijn.

Tuchtrecht

Behandelaars die BIG geregistreerd zijn vallen onder het tuchtrecht. Dit bestaat er uit dat een commissie van beroepsbeoefenaren en juristen kan beoordelen of iemand zich gehouden heeft
aan de plichten die hem zijn opgelegd. Zorgvuldigheid, deskundigheid en het bewaken van professionele grenzen zijn daar belangrijke onderwerpen in.

Meer informatie
U kunt zelf het BIG register raadplegen: BIG register
Lees hier meer informatie over het register: informatie nationale hulpgids
Meer informatie over maatregelen tuchtrecht: overheidsinformatie