Logo
Logo

Wat kost behandeling u?

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Het verplichte eigen risico in de basisverzekering wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar. Kinderen onder 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Wat is een DBC/Zorgzwaarte pakket?

Wanneer u zich aanmeldt bij ons wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met ons over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC (specialistische GGZ) of Zorgzwaarte pakket (generalistische basis GGZ). Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluiten wij de DBC/ZZP af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maken wij een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Omdat wij contracten hebben met alle ziektenkostenverzekeraars loopt de afhandeling van de rekening via ons. U hoeft daar dus zelf niets aan te doen. Wanneer u van uw verzekeraar een overzicht van de behandeling ontvangt kunt u daarop zien dat we meer tijd declareren dan de gesprekken. Dit heeft te maken met administratietijd, overleg of het schrijven van rapportages. Kijk hier voor meer informatie.

Budget beperkingen

Het kan wel zijn dat ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. We hebben per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. We heronderhandelen wanneer ons budget op raakt, maar sommige verzekeraars kiezen er dan voor niet verder te vergoeden. Lees hier de verklaring van GGZ Veenendaal hier over.
Hieronder staat een overzicht van de actuele stand van zaken.

Wij adviseren altijd contact op te nemen met uw verzekering waneer wij geen financiële ruimte meer hebben en te verzoeken om voor u een uitzondering te maken.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt heeft u bij een restitutie polis geen recht op behandeling bij ons wanneer ons budget op is. Kijk hier voor meer informatie daar over. Alleen een zogenaamde zuivere restitutiepolis biedt u garantie hier over.

Stand van zaken per 21-1-2018

We hebben ruimte voor nieuwe Menzis verzekerden.
Binnen de SGGZ mogen we van Menzis alleen de minder intensieve behandelingen doen. Als onze inschatting is dat u meer nodig heeft moeten we u doorverwijzen.

We hebben nog voldoende ruimte meer voor nieuwe CZ verzekerden binnen de korter durende behandelingen (generalistische basis GGZ).

We kunnen voor CZ verzekerden SGGZ behandelingen bieden die ongeveer 20-25 gesprekken mogen duren. Als we inschatten dat meer nodig is verwijzen we u door. De ruimte die we hebben om behandelingen te starten is beperkt.

We hebben ruimte om VGZ verzekerden te behandelen binnen zowel de GBGGZ als de SGGZ.

We hebben voldoende ruimte voor nieuwe Multizorg verzekerden.

We hebben voldoende ruimte voor nieuwe Achmea verzekerden.

We hebben voldoende ruimte voor nieuwe DSW verzekerden.

Caresq is een nieuwe zorgverzekeraar en we hebben veel ruimte voor behandeling zowel binnen de GBGGZ als de SGGZ.

Weet u niet onder welk concern (overkoepelende organisatie) uw zorgverzekering valt? Kijk dan hier voor een overzicht. Neem contact met uw verzekering op wanneer u twijfelt.

Onder Multizorg vallen:
• ONVZ Ziektekostenverzekeraar
• a.s.r.
• Eno Zorgverzekeraar
• Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaringen met zorgverzekeraars hier over. Mail ze via deze knop.

Afmelden van een afspraak

We verzoeken u afspraken op tijd af te zeggen. Wij krijgen te laat afgezegde afspraken op geen enkele manier vergoed. Onze kosten lopen echter door. We hebben er voor gekozen u niet het hele bedrag te laten vergoeden, maar een deel daarvan, omdat we begrijpen dat het een fors bedrag is. Probeer daarom te late afmelding te voorkomen!

Wanneer u niet op uw afspraak komt en zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld krijgen we geen geld van de verzekering. We kunnen u dit dan in rekening brengen. Dit moet betaald zijn vóór het volgende gesprek.

 

De tarieven voor begeleiding of coaching die niet vergoed wordt door verzekeringen vindt u hier.

Ook kunnen wij trainingen, scholing, supervisie, preventiecursussen of voorlichting verzorgen. Neem daarvoor contact met ons op om een offerte te maken.