Logo
Logo

Aanvulling per 8 juni

We bieden vanaf deze periode steeds vaker aan cliënten te zien in onze spreekkamers. Het initiatief daartoe ligt bij uw behandelaar. De hygiënische regels blijven dezelfde.

Wanneer u, of uw behandelaar gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op besmetting, spreken we af via videobellen.

 

 

Informatie over herstart gesprekken in de spreekkamers

Vanaf maandag 11 mei zijn er stapsgewijs weer gesprekken in de spreekkamers mogelijk. We starten daarbij met de cliënten bij wie we het noodzakelijk vinden om weer in levende lijve therapie te kunnen doen. Dat is ter beoordeling van de behandelaar. Dus hoezeer we ook begrijpen dat de meeste mensen dit willen, we zijn genoodzaakt dit voorzichtig op te bouwen. De andere cliënten blijven we voorlopig per videoverbinding zien, of bellen we.

Er zijn daarvoor ook een aantal hygiëne regels nodig, waar we ons met elkaar bewust van moeten zijn. Dan valt te denken aan:

• wanneer u klachten heeft vragen we u dringend thuis te blijven; mocht de behandelaar zich daar zorgen over maken kán die besluiten het gesprek niet door te laten gaan

• maak zo weinig mogelijk gebruik van de lift, ga met trap tenzij dat niet anders kan

• was direct bij binnenkomst uw handen met zeep in de toiletruimte en reinig daarna uw handen met de desinfecterende spray die op diverse plekken in het gebouw staat

• we schenken geen dranken • we vragen u niet te eten in het gebouw

• neem uw eigen tissues mee, wij voorzien daar niet in deze periode

• we geven nog steeds geen hand

• in de wachtruimte staan de stoelen op grotere afstand van elkaar, respecteer de aangegeven gele lijnen en de anderhalve meter afstand

• bij gebruik van testmateriaal dragen wij handschoenen

• de behandelaar zal voor u de deur openhouden; probeer te voorkomen dat u deurklinken, deurposten of bureaus of tafels aanraakt (we hebben ter herinnering op plekken gele tape geplakt)

• we maken gebruik van zogenaamde ‘kuchschermen’ van plexiglas; hierdoor zullen de gesprekken veelal aan de bureaus plaatsvinden

• de behandelaar reinigt na het gesprek de deurklink, de deurpost en het bureau

• we luchten de kamers zo veel mogelijk door ramen te openen

• we werken met wisselende begintijden, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijk in de wachtkamers zijn

• er zijn maximaal drie mensen in een spreekkamer; alleen in de grote gezinskamer kunnen bij uitzondering meer mensen worden gesproken

• er is voorlopig geen of maar mondjesmaat secretariaat aanwezig

Mocht het onvoldoende lukken u aan deze hygiëne regels, kunnen we beslissen een volgend gesprek weer via een videoverbinding te doen.

medewerkers GGZ Veenendaal

Uw behandelaar bekijkt wie er gezien kunnen worden in de spreekkamer.
Ons secretariaat zal u dan een mail sturen en u bellen. Ga niet zelf hierover bellen a.u.b
b.

Voor de mensen die we nog niet kunnen uitnodigen in de spreekkamer blijven de eerdere maatregelen van kracht:

We hebben besloten tot de ingrijpendere maatregel dat we vanaf dinsdag 17 maart geen behandelgesprekken meer op kantoor doen, maar we op een andere manier contact met u hebben. We vinden dat we op die manier kunnen bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

We doen onze behandelingen per telefoon of per webcam. Dat is een prima manier om te behandelen (lees hier meer). 

Hoewel we begrijpen dat u het liefst gebruikelijke behandeling krijgt, kunnen we behandelingen niet gaan uitstellen. Het moet niet zo zijn dat we maandenlange wachtlijsten hebben en anderen hun behandeling nu stopzetten. We zullen behandelingen waarbij we geen behandelcontacten hebben dan ook na 1 maand afsluiten. Ook zullen we mensen uitnodigen die wel behandeling nodig hebben.

Tenzij u ziek bent kunt u uw behandeling dus niet stilzetten om deze reden.

 

Bellen of videobellen met uw behandelaar

In deze periode is misschien noodzakelijk om op een andere manier contact te (gaan) hebben met uw behandelaar dan gebruikelijk. Er zijn twee manieren om dat te doen.

  1. bellen
  2. videobellen

We gaan op deze mogelijkheden kort in, zodat u weet hoe het werkt. We maken daarbij onderscheid tussen de niet-zo veilige manier en de veilige manier – als het gaat over privacy.

bellen

Gewoon bellen via de telefoon is prima. Bellen via internet, bijvoorbeeld met Google DUO, Whatsapp of Skype kan wel voor een keer. Maar wanneer u vaak belt met uw behandelaar, in plaats van gesprekken in de behandelkamer, is een veilige verbinding nodig. Dan is ‘gewoon bellen’ de beste optie. Of videobellen.

videobellen

Videobellen kan bijvoorbeeld via Google DUO, Whatsapp, Zoom of Skype. Hoewel deze diensten zichzelf omschrijven als veilig, voldoet het niet aan de strenge eisen die er zijn, of komen. Het verkeer verloopt via computers die gegevens (kunnen) opslaan. Dat is in uitzonderingssituaties geen al te groot probleem, maar we kiezen voor een veilige manier wanneer u vaker met ons videobel contact heeft. In die gevallen kiezen we voor KPN Zorgmessenger, via de dienst Embloom die ook onze vragenlijsten verzorgt. U kunt deze gebruiken via uw PC, uw Apple Mac, uw tablet of uw smartphone.

Om met veilig videobellen te beginnen, heeft u een programma nodig die KPN Zorgmessenger heet. U kunt die downloaden als app:

Voor iPhone / iPad: https://itunes.apple.com/nl/app/zorg-messenger/id1150929377
Voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpn.zorgmessenger

Voor Windows computers: https://desktop-updates.kpnzorg.nl/download/win32

Voor Apple Mac: https://desktop-updates.kpnzorg.nl/download/osx

Of via uw webbrowser: https://zm.kpnzorg.nl/session

U ontvang een email met een link van uw behandelaar. Als u daar op klikt en u aanmeldt in KPN Zorgmessenger komt u in het overzicht van uw behandelaar te staan. Uw behandelaar klikt op uitnodigen voor een beveiligd gesprek, wanneer uw afspraak is. De app van KPN geeft dan een geluid (inkomend bericht). Wanneer u die accepteert komt een veilige video verbinding tot stand.
De rest spreekt voor zich. Het kan zijn dat er een pop-up op uw scherm komt waarin gevraagd wordt te accepteren dat uw camera en microfoon gebruikt worden.

Het is wat onwennig misschien, maar we hebben in de GGZ inmiddels ruime ervaring met deze vorm van communicatie.

Desgewenst richt u uw telefoon niet op uzelf, dan heeft u een veilig belcontact zonder dat er extra kosten aan verbonden zijn.
Tip: verbind uw telefoon met de oplader, dan valt die niet onverwacht uit.

 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u bellen met ons secretariaat: 0318 516 988