Logo
Logo

Wie zijn wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de mensen die als behandelaar betrokken zijn bij GGZ Veenendaal.

medewerkers

drs. Jan Baars

klinisch psycholoog
psychotherapeut

Jan Baars is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is hoofddocent Systeemtherapie aan de RINO in Utrecht en supervisor. Jan heeft ruime ervaring als behandelaar in de GGZ en in de forensische psychiatrie en als manager in diverse teams en op afdelingen. Daarnaast geeft Jan onderwijs, lezingen en geeft hij workshops en trainingen op het gebied van relatie- en systeemtherapie. Jan Baars is ook auteur van de boeken 'De ziel van ons vak' en 'Een psychische stoornis heb je niet alleen' en 'Psychische stoornissen en naastbetrokkenen'. Hij werkt met name binnen de kinder- en jeugd GGZ met gezinnen.

drs. Loes van Beek

klinisch psycholoog
psychotherapeut

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut heb ik ervaring in de behandeling van complexe problemen. Ik behandel allerlei soorten problemen, maar heb ook deskundigheid op het gebied van emotie regulatie en agressie, middelen-misbruik en ADHD. Ik ben deskundig op het gebied van psychodiagnostiek en heb ervaring in management, coaching en supervisie. Daarnaast heb ik gewerkt in de ouderenzorg, forensische psychiatrie en verslavingszorg. Ik ben bekend met transculturele psychiatrie. Ik gebruik met name technieken uit de cognitieve therapie, de MBT en uit de schematherapie.
Ik ben als klinisch psycholoog betrokken bij zowel de behandeling van volwassenen, als de kinder- en jeugdzorg.

dr. Wessel van Beek

manager behandelbeleid
psychotherapeut

Ik ben GZ psycholoog, psychotherapeut en gepromoveerd in de psychologie. Naast therapeut voor volwassenen en jongeren ben ik wetenschappelijk onderzoeker. Mijn enthousiasme voor goede hulp in Veenendaal heeft geleid tot samenwerking binnen GGZ Veenendaal. Ik heb ruime ervaring in de psychiatrie en psychotherapie van bijna 20 jaar, vanuit verschillende referentiekaders. Ik ben opgeleid in de inzichtgevende therapie, de cognitieve gedragstherapie (waaronder SFT) en heb veel ervaring met groepspsychotherapie en -trainingen (waaronder DGT en VERS training). Ik heb specifieke deskundigheid op het gebied van suïcidaliteit en zelfbeschadiging bij volwassenen en jongeren, en in de tijdspsychologie. Ik geef nationaal en internationaal presentaties en ben docent en trainer van professionals op dit gebied. Ik schrijf boeken, hoofdstukken in boeken en artikelen hier over.

BIG registraties  LinkedIn

Lisanne Eras, MSc.

psycholoog
psychotherapeut in opleiding

Mijn naam is Lisanne Eras en ik werk sinds februari 2017 als psycholoog voor GGZ Veenendaal. Ik behandel uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten. De behandelingen binnen GGZ Veenendaal zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een veel gebruikte behandelmethode die bewezen effectief is, is cognitieve gedragstherapie. Om mezelf nog verder te bekwamen in de cognitieve gedragstherapie volg ik de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Naast cognitieve gedragstherapie, gebruik ik onder andere oplossingsgerichte technieken en technieken uit mindfulness. Voordat ik bij GGZ Veenendaal kwam werken heb ik zo’n 6 jaar in de verslavingszorg gewerkt waar ik naast verslaving ook andere klachten heb behandeld, zoals traumaklachten.

Lotte Hijne, MSc

psycholoog/POH-GGZ

Ik ben Lotte Hijne en in 2014 afgestudeerd als psycholoog. Ik heb toen drie jaar gewerkt in een praktijk voor kind en jeugd. Vanaf september 2017 werk ik als POH-GGZ van huisartsencentrum De Zwaai bij GGZ Veenendaal. Hier begeleid ik mensen met diverse psychische of psychosociale problemen. De variatie binnen dit werk spreekt mij enorm aan. Mijn doel is om samen te kijken hoe u om kunt gaan met de klachten en deze kunt verminderen. Mochten de klachten een meer intensieve of gespecialiseerde hulp behoeven, dan kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

Ella Kemper, MSc

Kinder- en jeugdpsycholoog
GZ psycholoog in opleiding

In januari 2017 ben ik begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog bij GGZ Veenendaal. Tijdens mijn studie heb ik met kinderen en jongeren veel ervaring opgedaan bij De Kindertelefoon, Stichting de Ster en middels een ontwikkelingsproject in het buitenland. Daarna ben ik langere tijd werkzaam geweest in de specialistische GGZ en heb ik ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling.
Het werken met kinderen en jongeren geeft mij veel plezier en energie. Ik vind het bijzonder om inkijk te krijgen in de leefwereld van het kind en hecht veel waarde aan een goede vertrouwensrelatie om samen aan persoonlijke doelen te werken.

Floris Kersloot, Msc

psycholoog

Mijn naam is Floris Kersloot en sinds de zomer van 2018 ben ik als psycholoog werkzaam bij GGZ-Veenendaal. Ik werk in de basis-GGZ en ik zie voornamelijk mensen met angst- en stemmingsklachten. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als therapeut bij GGZ-Centraal in Hilversum en bij het Sinai Centrum in Amersfoort. Mijn vertrekpunt in elke behandeling is om met aandacht en empathie naar iemands verhaal te luisteren. Hierdoor hoop ik begrijpelijk en inzichtelijk te maken hoe iemands klachten en persoonlijkheidskenmerken samenhangen. Om vervolgens vanuit een helder kader te bepalen welke therapeutische interventies mogelijk zijn voor herstel. In de therapie die ik geef gebruik ik elementen uit EFT (emotion focused therapy) en CGT (cognitieve-gedragstherapie).

dr. Sabine van Linden

psycholoog
GZ psycholoog in opleiding

Ik ben Sabine van Linden en werk sinds november 2016 bij GGZ Veenendaal. Hier behandel ik volwassenen met verschillende klachten en problemen zoals stemmingsproblemen, angst- en traumaklachten. Hiervoor was ik als psycholoog werkzaam bij GGZ Noord Holland Noord,  werkte ik als docent klinische psychologie bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam en deed ik onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.
Binnen mijn behandelingen maak ik gebruik van cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR en pas ik inzichten toe uit mindfulness. Voorop staat dat u meer inzicht krijg in wat uw klachten doen ontstaan en wat maakt dat ze voortduren. Hiermee kan er ruimte komen voor verandering. Met humor, een luisterend oor en een pragmatische houding sta ik u graag bij in het werken aan uw hulpvraag.

drs. Marjolein Kleinheerenbrink

Orthopedagoog-generalist
psychotherapeut in opleiding

Mijn naam is Marjolein Kleinheerenbrink en sinds juni 2016 werkzaam bij GGZ Veenendaal. Ik ben Orthopedagoog Generalist en richt me voornamelijk op de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Hiervoor (sinds 2006) heb ik onder andere gewerkt bij een orthopedagogisch behandelcentrum en in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
In mijn werk vind ik het belangrijk om echt te luisteren naar het kind en de jongere en hen de ruimte te geven zich prettig te voelen in een voor hen ‘onbekende’ omgeving. Met geduld, humor en een passende behandeling samen op weg. 
In de behandeling maak ik gebruik van onder andere oplossingsgerichte technieken, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Lotte Nouws, Msc.

POH-GGZ, psycholoog

Mijn naam is Lotte Nouws, ik ben medisch psycholoog en sinds januari 2017 werk ik als POH-GGZ van huisartsencentrum de Zwaai bij GGZ Veenendaal. Ik bied ondersteuning aan mensen met diverse psychische of psychosociale problemen. Ik vind het belangrijk om samen met u de klachten in kaart te brengen en te zoeken naar manieren om deze te verminderen of om er anders mee om te gaan. Afhankelijk van de aard van de klachten kiezen we voor begeleiding door mijzelf of wordt er doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

Lisanne Salij, MSc.

psycholoog K&J

Mijn naam is Lisanne Salij, werkzaam als psycholoog (SKJ) bij GGZ Veenendaal. Ik heb uitgebreide ervaring opgedaan in de jeugdpsychiatrie, waarbij ik heb gewerkt met kinderen, jongeren en jong-volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Binnen GGZ Veenendaal richt ik me op het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek, uitvoeren van behandelingen en ouderbegeleiding. Mijn affiniteit is te werken vanuit zowel een oplossingsgericht als cognitief-gedragstherapeutisch kader. Hierbij stel ik de hulpvraag centraal en vind ik het belangrijk stil te staan bij de krachten van het kind en de ouders.

Michiel Vogelaar, MSc

GZ psycholoog

Mijn naam is Michiel Vogelaar. Ik werk sinds september 2015 bij GGZ Veenendaal, tot begin 2017 als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsenpraktijk 'de Zwaai' in Veenendaal en vervolgens als psycholoog voor GGZ Veenendaal. Vanaf september 2019 werk ik in de functie van GZ-psycholoog. Binnen de volwassenenzorg behandel ik voornamelijk angst, stemmings- en spanningsklachten en daarbij maak ik gebruik van interventies gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.

drs. Petra de Vries

Orthopedagoog-generalist, behandelaar K&J

Ik ben Petra de Vries, orthopedagoog-generalist, lid van de NVO en werkzaam bij GGZ Veenendaal. Hiervoor heb ik bijna 15 jaar gewerkt binnen de jeugdhulpverlening, met name binnen de pleegzorg. In mijn huidige werk richt mij op opvoedproblemen die ouders ervaren in de omgang met hun kind. Soms blijkt de afstemming tussen ouder en kind niet optimaal te zijn, soms is er sprake van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind en is er net iets meer nodig dan “gewoon” opvoeden. Ik werk graag samen met ouders en kind. Samen zoeken naar wat er aan de hand kan zijn. En samen zoeken naar wat voor u en uw kind een passende oplossing of manier van leren omgaan met de problematiek kan zijn.  Dat kunnen oudergesprekken zijn maar ook individuele therapie voor het kind. In de behandeling maak ik  onder andere gebruik van het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders, cognitieve gedragstherapie en video-interactie begeleiding.

Merel Kraan, MSc

psycholoog

Ik ben Merel Kraan, psycholoog met een ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, onder andere gespecialiseerd in de behandeling van mensen met chronische pijn.
Ieder mens kent minder gelukkige periodes in het leven. En dat is logisch; een leven zonder emotionele pijn bestaat niet. Maar als een moeilijke periode aanhoudt, of telkens terug komt, kan dit iemand behoorlijk in de weg staan.
Er is moed voor nodig om deze onprettige klachten te onderzoeken; om uiteindelijk minder belast door het leven gaan en meer van je leven te genieten.
Centraal in mijn benadering staan integriteit, betrokkenheid, veiligheid en een frisse aanpak. Effectief bewezen behandelmethoden die ik heb geïntegreerd in mijn manier van werken zijn Acceptance en Commitment therapie, Cognitieve Gedrags therapie en Mindfulness.
We zoeken samen naar een aanpak die past bij jouw situatie. Het doel is u zo te ondersteunen om ervoor te zorgen dat je op eigen kracht verder kunt en u weer kunt richten op dat wat echt belangrijk voor u is. 

Eveline Oppelaar, MSc

psycholoog

Mijn naam is Eveline Oppelaar en sinds de zomer van 2019 ben ik met veel plezier werkzaam als psycholoog (SKJ) bij GGZ Veenendaal. Naast mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren binnen het Speciaal Voortgezet Onderwijs (cluster 4) en als kindercoach. Daarnaast ben ik werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp en bij ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
Ik geniet van het werken met kinderen en jongeren en vind het belangrijk om samen met hen aan de slag te gaan. Dit met enthousiasme, creativiteit, geduld en aandacht voor de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en de omgeving.

Laura Coppari, MSc

psycholoog

Ik ben Laura Coppari, afgestudeerd in klinische psychologie, en sinds september 2019 werkzaam als POH-GGZ in het huisartsencentrum de Zwaai bij GGZ Veenendaal.

Bij mij kunt u laagdrempelig via de huisarts terecht met klachten van  psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Ik ga graag samen met u op zoek naar mogelijkheden om deze klachten te verminderen of om er anders tegenaan te leren kijken. In de begeleiding vind ik het belangrijk om een open en niet-oordelende houding aan te nemen.

Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en intensiteit van uw klachten kan er ook doorverwezen worden naar de basis- of specialistische GGZ.

Daarnaast werken bij ons:

Wendy de Boer, secretariaat

Ineke Daalwijk, administratie

Rianne Hage, secretariaat

Miranda van Rebergen, secretariaat