Niet wachten

Niet wachten pagina

We hebben tot onze spijt te maken met meer aanmeldingen dan we op korte termijn kunnen behandelen. Dat komt omdat we een beperking hebben in het budget vanuit de zorgverzekeraars. Bij te lange wachttijden adviseren we u contact op te nemen met de zorgbemiddelaar van uw verzekering. Zij kunnen kijken met wie ze in de regio nog meer contracten hebben afgesloten.

Niet wachten maar alvast aan de slag

Het betekent niet dat u niets kunt doen. We sturen u een paar weken voor het eerste gesprek (intakegesprek) een online vragenlijst via ons cliëntenportaal. Wanneer u deze invult hoeven we tijdens de intake minder tijd te besteden aan het stellen van vragen en kunnen we eerder en beter met de behandeling starten. Het is dus heel fijn als u dit alvast doet. Bij vragen over het cliëntenportaal kunt u bij ons secretariaat terecht.

Informatie op internet

Er is op internet veel informatie over van alles en nog wat – dus ook over psychische problemen en behandeling. We noemen hier een aantal websites die kunnen helpen:

https://wijzijnmind.nl/  MIND

https://www.nvvp.net/website/patienteninformatie NVVP

https://www.trimbos.nl/ Trimbos Instituut

https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen Thuisarts.nl

 

Via deze websites kunt u verder zoeken naar specifieke websites voor bepaalde problematiek, zoals bijvoorbeeld:

https://www.depressievereniging.nl/depressie/depressieve-stoornis/ Depressievereniging

https://adfstichting.nl/  Angst en Fobiestichting

https://www.autisme.nl/ Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA

https://www.113.nl/ 113, voor mensen met gedachten aan zelfmoord

 

Ehealth en apps

Vreemd genoeg worden heel veel goede oefeningen en werkboeken in Nederland pas aangeboden nádat de behandeling gestart is. Veel van de zelfhulp die we gebruiken kan pas worden gebruikt wanneer de behandeling start. Toch zijn er ook (bijna) gratis voorzieningen te vinden, die voor iedereen toegankelijk zijn.

https://www.ggzappwijzer.nl/ De apps voor uw smartfone kritisch bekeken

https://www.ggz-nhn.nl/zelfhulp U moet zich inschrijven, maar daarna is het gratis

https://mirro.nl/consument/ Mirro biedt tegen geringe kosten online programma’s

Onze plannen

We hoppen samen met een aantal collega’s in de komende tijd gratis toegankelijke zelfhulp te ontwikkelen, die ook doorloopt in de behandeling als die nodig zijn. Het is tot dusverre niet gelukt een dergelijk project goed van de grond te krijgen (zie bv onze website www.openggz.nl), maar we hebben er goede hoop op dat het alsnog gaat lukken.