In aansluiting op de landelijke maatregelen hebben we besloten terug te gaan naar ons eerdere beleid. Wat willen zeggen dat we voorlopig vooral weer gaan videobellen, tenzij we het noodzakelijk vinden elkaar in levende lijve te spreken. Deze uitzonderingen zullen met u persoonlijk besproken worden.

Een reden waarom we voorzichtig zijn is dat we in een relatief druk gezondheidscentrum werken en we alleen vanuit de parkeergarage per lift bereikbaar zijn. En liften zijn minder veilig ivm Corona.