Logo
Logo

Nieuwe manier van werken

Op deze pagina leggen we uit hoe we binnen GGZ Veenendaal in de loop van 2020 gaan werken. We hebben een aanpak ontwikkeld waar een aantal stappen bij horen. Die stappen lichten we op deze webpagina toe. Dat doen we aan de hand van teksten, maar ook enkele filmpjes die ons verhaal ondersteunen.

Beschrijving van de achtergrond voor cliënten (klik)

In dit document staat wat meer genoemd dan hier besproken. We gaan hier de komende maanden mee aan de slag.

Het kan natuurlijk zijn dat niet alles duidelijk is. Vraag het secretariaat dan om wat meer uitleg: tel. 0318 516 988. Of bespreek het met uw behandelaar.

 

 

 

In dit filmpje lichten we toe hoe de geestelijke gezondheidszorg werkt. In grote lijnen dan. Dit is de eerste stap in het proces van aanmelding naar behandeling.

Achtergrond informatie

We hebben een aparte functie op deze website waar u meer informatie kunt vinden over allerlei onderwerpen die met uw behandeling te maken hebben. We hebben dit het informatie centrum genoemd. Neem een kijkje om te zien hoe alles werkt. Bekijk of u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen.

Wanneer u zich wilt aanmelden

Als u denkt dat GGZ Veenendaal iets voor u kan doen kunt zich bij ons aanmelden. Dat bestaat uit twee stappen.

  1. de huisarts maakt een verwijsbrief en stuurt die aan ons op of vraagt u die bij ons af te geven
  2. u vult ons aanmeldformulier in (klik hier om dat te doen) 

We vragen u de onderstaande informatie te lezen en de stappen te zetten die hieronder beschreven zijn. We kunnen dan zo snel mogelijk van start met de behandeling.

In grote lijnen

 

 

 

In deze presentatie leggen we eerst de grote lijn van ons verhaal uit. Daarna volgen hieronder de stappen één voor één.

 

We willen ons met u richten op wat u belangrijke en waardevol vindt – en wat niet meer of nog niet goed lukt. 

En dat lukt niet vanwege ‘belemmeringen’. Die kunnen heel verschillend zijn. Ernstig en minder ernstig. Niet alle somberte is erg, niet alle angst moet overwonnen. Autisme of ADHD zijn soms handig en soms niet. Het is een probleem wanneer u iets niet kunt want u wel heel belangrijk vindt. Dan willen we u ondersteunen om het (weer) zelf te kunnen.

We hebben een overzicht gemaakt van de soorten behandeling die kunnen aansluiten bij de belemmeringen. Veel termen en afkorting, waarover u meer kunt lezen in ons Informatie Centrum.

Klik hier voor het overzicht (klik).

Positieve gezondheid

We willen mensen helpen vanuit gezondheidsbevordering en herstel. Iemand is niet zijn depressie, of angst, maar een mens die iets voor elkaar wil krijgen wat niet meer goed lukt. Door middel van de inzichten uit de Positieve Gezondheid en de Waardegerichtheid bekijken we met u waar we aandacht aan zullen besteden. En hoe.

We verzoeken u een vragenlijst in te vullen die kan helpen daarover met u in gesprek te gaan. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn te vinden in een zogenaamd Spinnenwebformulier.

Om hier mee te kunnen werken vragen we u:

    • een account te maken (registreren)
    • de vragenlijst in te vullen vóór het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek binnen GGZ Veenendaal zullen we u vragen met ons naar de uitkomsten te kijken. Neem daarom de gegevens mee waarmee u heeft ingelogd.

Klik hier om een account te maken en de vragenlijst in te vullen.

 

 

We hebben een kort filmpje gemaakt waarin u kunt zien hoe dit werkt. Als het lukt is het handig een PDF bestand te maken van de uitslag, zoals in het filmpje uitgelegd. U kunt dat PDF bestand dan meesturen met het ‘Startformulier’, wat hieronder wordt uitgelegd.

Waardengerichte zorg en regie

Het begrip ‘waarde’ wordt op verschillende manieren gebruikt in de gezondheidszorg. Wij zoeken naar manieren om persoonlijke waarde (wat is voor u van belang) te koppelen aan financiële waarde (wat kunnen wij doen om de hulp niet te duur te maken). Door middelen van deze nieuwe werkwijze hopen we juist ook de zorg goedkoper en beter te maken. Onder andere door meer samenhang te maken tussen de verschillende soorten hulp en op tijd (professionele) hulp te stoppen als die niet meer noodzakelijk is.

Een belangrijk element hierin is u als cliënt zelf de regie te geven. Zoveel als mogelijk althans. Wij sluiten aan, als we de professioneel verantwoord vinden. U bepaalt zelf waar we aan werken, binnen de kaders van GGZ Veenendaal als organisatie. Met alles wat we wél kunnen en mogen, maar ook rekening houdend met wat we niet kunnen of mogen. We besluiten samen welke stappen we zetten.

Samen 1 plan

Zoals al uitgelegd willen we met u werken aan doelen die voor u belangrijk zijn. We willen daar met u mee aan de slag, maar willen ook een plan maken. Zodat niet alleen u en wij, maar ook mensen uit uw omgeving en andere hulpverleners aan dezelfde doelen werken. En er samenhang is.

Deze mensen uit uw omgeving noemen we de Steungroep. U kunt zelf bepalen welke mensen uit uw steungroep mee mogen kijken in uw plan. We zullen u dat laten zien tijdens de gesprekken. Wie deel uit maken van uw steungroep zullen we vragen in het Startformulier, wat hieronder te vinden is.

We willen met u gebruik maken van de gratis webdienst Samen1Plan, ontwikkeld door een aantal zorginstellingen en bedoeld om met elkaar af te stemmen.
Het is een online omgeving waar u samen met ons de doelen en acties vastlegt, zodat alle betrokkenen van elkaar weten waar ze zich wel en niet mee bezig moeten houden.

We vragen u alvast een account te maken bij saman1plan.nl . We kunnen dan tijdens het eerste gesprek hier mee verder.

Welke functies heeft Samen1Plan? Lees er hier meer over (klik).

Op naar herstel

Volgens ons is niet het doel om per sé beter te worden. Of van een stoornis afkomen. Wat GGZ Veenendaal betreft werkt u zelf, met de mensen om u heen en een tijdje met onze ondersteuning, aan uw herstel. Vaak betekent dit dat iets kan worden aangepakt en opgelost, maar soms ook dat het zoeken is naar een balans tussen veranderen en accepteren. Niet alles kan veranderen en niet alles hoeft altijd maar beter. Herstel van een oud evenwicht, of toewerken naar een nieuw evenwicht. Vaak is de GGZ een hulpmiddel in een veel langer durend proces. Wat is er in uw situatie nodig om tot dat evenwicht te komen? Welke rol kan de hulpverlening daarin spelen? En uzelf? De mensen om u heen?

Deze manier van kijken wordt in de (ernstigere) psychiatrie vormgegeven middels het idee van ondersteuning. U kunt daar hier meer over lezen (klik)

Startformulier

Er wordt u altijd een groot aantal vragen gesteld. Dat zullen we blijven doen, maar een aantal vragen kunt u alvast thuis invullen. Die hebben we samengevat in wat we het Startformulier noemen. Dit formulier gebruiken wij als basis voor ons intakeformulier en de verdere plannen. Het formulier loodst u ook door een aantal stappen heen die we op deze pagina al genoemd hebben. U vult dit formulier online in.

Dit formulier wordt verstuurd vanuit een beveiligde omgeving. U vult hier alleen uw eigen email adres in, geen naam of andere privacy gevoelige informatie. Niemand anders kan deze informatie inzien, of aan uw naam koppelen. Neem het gemailde formulier mee.

Online vragenlijsten

We vragen u ook een vragenlijst in te vullen die kan helpen om de veranderingen tijdens de behandeling te meten. Deze vragenlijst heet de SQ48 (eerder OQ45) en versturen we via een link die u krijgt na aanmelding.
Het kan zijn dat we van te voren bedenken dat bij uw soort hulpvraag een andere vragenlijst kan helpen. Die sturen we dan ook mee.

Wanneer u zelf bestanden heeft die nuttig kunnen zijn voor de behandeling, zoals eerdere brieven of rapporten van collega’s, kunt u die aan ons versturen via de knop hiernaast. Er opent dan een verbinding met onze beveiligde omgeving. Wanneer u bestanden verstuurt kunt u het beste gebruik maken van uw dossiernummer, wat u in de aanmeldingsmail van ons heeft ontvangen.

Achter de schermen

We organiseren achter de schermen de zorg ook een beetje anders. Op deze manier hopen we de zorg wat goedkoper én beter maken. Als u daar meer van wilt weten kunt u hier een toelichting op ons beleid hierover lezen (klik).

We zullen in de loop van 2020 de trajecten en de aansluiting tussen de behandelonderdelen verder concreet maken. Ook zullen we met één samenvatting van de samenhang in uw persoonlijke situatie gaan werken. Een zogenaamde casusconceptualisatie, of ‘formulier Samenhang’.

Niet-wachten pagina

Het is naar dat mensen op hulp moeten wachten. We hebben daar een en ander over geschreven op onze pagina over de wachttijden. Het is verstandig alvast zo veel mogelijk met de onderwerpen van deze pagina aan de slag te gaan. Eventueel ook met behulp van onze ‘niet-wachten pagina’ (klik).