Onze manier van werken

Van visie naar werkwijze

Leuk, die marketing termen Visie en Missie, maar waar het over gaat is hoe we dat vertalen naar ons dagelijks werk. Hoewel we nog op allerlei manieren te maken hebben met het medische model, waarin mensen cliënten of patiënten zijn, met stoornissen of ziekten, die ‘genezen worden’ door de deskundigen – doen we er van alles aan om van deze nare definitie af te komen. Vandaar ook onze slogan ‘We ondersteunen uw verandering’. Want dat is hoe we onze inzet zien. We ondersteunen mensen om zelf verder te kunnen. We ondersteunen mensen die al lang bezig waren om weer op de been te komen. Omdat wij met onze kennis en kunde kunnen bijdragen aan uw proces van op de been komen. Uw proces van verandering. We ondersteunen dat voor een tijdje, zodat u weer zelf verder kunt met de mensen om u heen. En we gebruik daar de ideeën bij die onder andere in de Positieve Gezondheid, de Waardengerichtheid en de Herstelondersteuning ontwikkeld zijn. 

 

 

 

 

 

In de animatie hebben we uiteengezet hoe onze rol er uitziet in de gehele organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Positieve gezondheid

We vinden dat mensen meer zijn dan hun problemen, ziekte of stoornis. Aandacht hebben voor wat er zeer doet en wat er anders moet is belangrijk, maar het is ook helpend om daarbij voldoende rekening te houden met wie iemand nog meer is. Welzijn, gezondheid, kwaliteit van leven gaan veel verder dan het verhelpen van een klacht. Dat betekent dat we inzoomen op het ene probleem, maar vaak ook juist uitzoomen om wat breder te kijken naar wie u bent en wat er wel en niet goed gaat. 

Het zogenaamde Spinnenwebformulier kan een manier zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de andere aspecten van uw welzijn. Dit formulier kan nu door uw behandeling ingezet worden. Op een later moment  zullen we dit en ook andere documenten opnemen in onze nieuwe digitale omgeving GGZ.plus.

Nu kunt u het zelf online invullen en meenemen naar uw eerste gesprek. Dat doet u hier: https://mijnpositievegezondheid.nl/

Waardengerichte zorg

Behandeling moet niet gaan over het opheffen van een stoornis, of het oplossen van een probleem, maar moet gaan over het weer mogelijk maken wat voor u echt belangrijk is. Over wat u daarbij tegenhoudt, of het nou gedachten zijn, traumatische ervaringen of onhandig gedrag. Wat lukt niet (meer) en is voor u zo belangrijk dat u er mee aan de slag wilt? Kortom, uw persoonlijke waarden zijn uitgangspunt. We zullen daar, op verschillende manieren, tijdens de behandeling op inzoomen. Bijvoorbeeld aan de hand van een waarden-vragenlijsten. Of gewoon door er met u over te praten.

Waardengericht gaat soms ook over geld. Hoe we voor u waardevolle behandeling kunnen bieden, tegen de laagst mogelijke kosten. We vallen u daar tijdens onze trajecten niet mee lastig, maar het is voor ons op de achtergrond wel degelijk een thema. Omdat we vinden dat we alles aan moeten doen om de zorg betaalbaar te houden.

Startformulier

We hebben een formulier gemaakt dat u kunt invullen als voorbereiding op het eerste gesprek Dit forumulier sluit aan op de focus op waardengerichtheid: bezig gaan met wat voor u echt van belang is. U kunt dit formulier online invullen en dan printen en meenemen, of u slaat het op als pdf bestand en stuurt het ons via de beveiligde verbinding. Klik op de knop hiernaast.

Herstelondersteuning

Herstelondersteuning is een term die vooral ontstaan is vanuit de zorg voor chronischere problematiek. Bijvoorbeeld bij mensen die zijn opgenomen of beschermd wonen. Maar de manier van denken achter herstelondersteuning is veel breder toepasbaar. Uitgangspunt is namelijk het aansluiten op de leefwereld van de cliënt. Daarop invoegen, aansluiten en die als beginpunt te nemen. Niet de deskundigen of buitenstaanders weten hoe het zit, maar de cliënt zelf. En het is aan anderen daarop aan te sluiten, om toe te werken naar een deelname aan het dagelijks leven, zo veel als wenselijk met andere mensen. Binnen de herstelondersteunde benadering worden steeds ervaringsdekundigen ingezet. Mensen die weten hoe het is. Een van de onderwerpen binnen GGZ Veenendaal is dan ook om te bekijken wie uit de wereld buiten onze instelling kan meedoen. Mensen uit het eigen netwerk, maar misschien ook lotgenoten of ervaringsdeskundigen.

Bij ernstige problematiek gaat het vaak ook over het leren leven met.. Zoals één van de grondleggers van deze beweging zei: “.. herstellen betreft het ontgroeien van de rampzalige gevolgen van de aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven”. Voor de meeste cliënten van GGZ Veenendaal betekent dit: terug naar het oude, of toewerken naar en net iets ander leven.

Achtergrond informatie

We hebben een aparte functie op deze website waar u meer informatie kunt vinden over allerlei onderwerpen die met uw behandeling te maken hebben. We hebben dit het informatie centrum genoemd. Neem een kijkje om te zien hoe alles werkt. Bekijk of u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen.