Logo
Logo

Let op: nieuwe AGB code

Mocht u met uw zorgverzekeraar een speciale regeling hebben afgesproken (‘uitzondering’) moet u een zogenaamde AGB code doorgeven. Deze is afgelopen week veranderd, en is nu 22221174).

STOP nieuwe aanmelding CZ verzekerden

Tot onze spijt is ons door CZ beschikbaar gestelde budget op. Lopende en geplande behandelingen vinden gewoon doorgang. Ondanks onze pogingen hebben we geen verhoging van ons omzetplafond gekregen. Dat betekent dat u als CZ verzekerde twee mogelijkheden hebt: (1) u doet een bemiddelingsverzoek, met mogelijke uitkomst dat u een uitzondering vanuit CZ krijgt, door […]

Nieuw dossier systeem

We zijn binnen GGZ Veenendaal overgestapt naar een nieuw dossier (EPD). Hierdoor kan het zijn dat procedures wat langer verlopen of er onduidelijkheden zijn. Bij ons of bij u. Onze excuses daarvoor, we zijn hard aan het leren en aanpassen. Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk dat we op niet al te lange termijn uitgebreidere […]

Nieuwe werkwijze

We hebben onze manier van werken wat aangepast. We hopen op die manier beter aan te sluiten bij de vraag van onze cliënten, onder andere door ons vooral te richten op datgene wat voor u belangrijk en waardevol is – niet op stoornissen of problemen. We willen ook met u nadenken over hoe u zelf […]

Samenwerking collega’s

Vanuit GGZ Veenendaal investeren we in de samenwerking met collega hulpverleners in de regio. We maken deel uit van een netwerk van instellingen die SGGZ zorg binnen de jeugd bieden, we nemen deel aan een overleg van GGZ aanbieders voor volwassenen, we werken nauw samen met het CJG voor jeugdhulp, we nemen deel aan een […]

Voorspoedig 2020

We wensen alle mensen bij ons in behandeling, samen met hun naasten, een goed 2020. We zullen er alles aan doen om het met u een beetje beter te maken.

Samenwerking psychiater Zuketto

Sinds kort werkt GGZ Veenendaal samen met psychiater Cassandra Zuketto. Mevrouw Zuketto ondersteunt GGZ Veenendaal op het gebied van medicatieadvies en psychiatrisch onderzoek. Omdat we spaarzaam moeten omgaan met de beperkte beschikbaarheid van psychiater Zuketto, worden consulten afgesproken via de regiebehandelaren van GGZ Veenendaal. Mevrouw Zuketto geeft (huis)artsen advies over beleid, zij schrijft zelf geen […]