Logo
Logo

Waarop richten we ons?

We maken binnen GGZ Veenendaal onderscheid tussen vier niveaus waarop de behandeling kan plaatsvinden. Dit denken in niveaus helpt om het samen met uw behandelaar eens te worden waar de behandeling zich op zal richten en hoe dat te doen.

Het gebied van de traditionele psychotherapie.

Ieder mens leert in de loop van zijn leven om te gaan met situaties

De cliënt is tijdelijk uit evenwicht, in een crisissituatie of een te grote verandering. Doel is iemand te helpen tot rust te komen, terug te keren naar evenwicht. Uitgangspunt voor het restabilisatie niveau is dat de persoon zelf niet of nauwelijks in staat is de verandering te bewerkstelligen die nodig is om verder te gaan.