We hebben ook voor 2020 aan Lloyds laten zien dat onze managementprocessen en kwaliteitsbeheer solide in elkaar zit en zijn opnieuw ISO9001 gecertificeerd. Dank aan de mensen die hieraan meegewerkt hebben.