Logo
Logo

Hoe is de GGZ georganiseerd?

Per 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veranderd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH GGZ), de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Er is 20% van het budget van de specialistische GGZ (de tweedelijnszorg) naar de basis GGZ overgeheveld. Ook is het streven meer behandeling bij de praktijkondersteuner plaats te laten vinden.

POH GGZ = begeleiding bij huisarts

basis GGZ = kortdurende behandeling

gespecialiseerde GGZ = langer durend/intensiever

De huisarts staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling. In overleg met de praktijkondersteuner, of na een consult door een hulpverlener uit de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ, kiest de huisarts wat verstandig is.