Logo
Logo

Hulp aan ouderen

Omdat het aantal ouderen wat we verwezen krijgen met specifieke ouderen problematiek erg beperkt is, hebben we vooralsnog geen specifieke programma's ontwikkeld voor ouderen.

Mensen worden steeds ouder, in steeds betere gezondheid. Maar er is een vrij grote groep ouderen die worstelen met psychische- of psychiatrische problemen, waarvoor behandeling zinvol kan zijn. Het is niet gebruikelijk, logisch, of nodig, om je als oudere somber te voelen en het leven nog zinloos te vinden. Of bang en onzeker te zijn om naar buiten te gaan. Sommige ouderen kunnen niet goed omgaan met het verlies waar ze mee te maken krijgen. Anderen vinden geen betekenisvolle levensinvulling als het werkzame leven voorbij is.

Bij een andere groep mensen is sprake van ernstige achteruitgang op het gebied van geheugen, overzicht en de uitvoering van dagelijkse taken. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms hoort het bij het ouder worden, maar bij andere mensen ontstaan neurologische problemen, zoals Parkinson of dementie.