Logo
Logo

 

Achtergrond

GGZ Veenendaal heeft er voor gekozen vanaf 2019 te gaan werken vanuit de visie van positieve gezondheid en waardegerichte zorg. Deze manier van kijken biedt meer mogelijkheden onze behandeling af te stemmen op wat voor u belangrijk is. Voordat er misverstanden ontstaan, het betekent niet dat we alles van de zonnige kant bekijken. Deze aanpak gaat er van uit dat we geen stoornissen of ziekte behandelen, maar dat we mensen helpen hun leven weer op te pakken.

Positieve gezondheid

Een mens is veel meer dan zijn lijf. Of zijn hoofd. Het idee van positieve gezondheid biedt de mogelijkheid breder te kijken dan op onze gebruikelijke manieren. Niet naar stoornissen, maar vanuit het idee dat mensen zelfstandig functioneren en die zelfstandigheid soms in het leven geremd wordt door veranderingen. Van buitenaf, of van binnenuit. Veranderingen door de loop van het leven, door verlies van werk, van relaties, van gezondheid – of soms juist door veranderingen die positief lijken, maar anders uitpakken. En soms wordt de zelfstandigheid bedreigd door interne psychische processen, zoals stemmingsproblemen of verwarring. Gezondheid is niet alleen het ontbreken van ziekte en van een stoornis, maar vooral van het goed kunnen functioneren op diverse levensgebieden. 

Klik hier voor meer informatie

 

Waardegerichte zorg

Een aanvulling hierop is het denken vanuit waarden – wat voor u persoonlijk belangrijk is. Waarde heeft. Het moet niet alleen een term zijn, maar een manier van denken over mensen en psychische problemen. Hoe problematiek er toe kan leiden dat datgene wat voor u waarde heeft, niet langer lukt. En welke rol wij kunnen spelen om dat weer zelf te kunnen.

Klik hier voor meer informatie

 

Samen en meer

De afgelopen jaren is er door verschillende bij de GGZ betrokkenen nagedacht over hoe we zorg en behandeling kunnen verbeteren. Belangrijke leerpunten zijn geworden:

  • mensen zijn meer dan hun ziekte of probleem
  • we zouden ons moeten richten op wat per persoon echt belangrijk is
  • mensen kunnen meestal hun problemen oplossen – en soms niet
  • een hulpverlener is een onderdeel in een heel proces van herstel
  • naasten zijn een belangrijke bron van steun en hulp

 

Klik hier voor meer informatie

Modulaire behandelingen

Een duur woord voor het feit dat we onze behandelingen steeds vaker zichtbaar voor u in blokken zijn opgedeeld. Die blokken of modules zijn vooraf beschreven onderdelen waaruit we een behandeling kunnen opbouwen. Dat kan een blok zijn wat uw behandelaar uitvoert, maar het kan ook zijn dat u in een module zelfstandig aan de slag gaat.

Deze behandelmodules zullen we in de loop van 2019 verder uitschrijven en voor u zichtbaar op de website zetten. Dat heeft niet alleen voor u voordeel, maar het zorgt er ook voor dat  behandelaren onderling van elkaar weten hoe ze wát al gedaan hebben tijdens een behandeling. Omdat we het ongeveer op dezelfde manier doen.

Een aantal modules rondom een bepaald soort problematiek, noemen we een zorgpad.

 

Klik hier voor meer informatie