Logo
Logo

Redenen van aanmelding

 

Er kunnen allerlei redenen zijn om hulp te zoeken. Dat kan heel gericht zijn, als u weet wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. Maar het kan ook zijn dat u erg ongelukkig bent, angstig, of somber, zonder te weten waardoor dat komt. En al helemaal niet hoe dat heet.
We hebben hieronder een aantal redenen opgesomd die mensen kunnen hebben om bij ons aan te kloppen.

Wanneer u te veel van uzelf gevraagd heeft, vanwege stress of een reeks van onverwachte gebeurtenissen, gaan zowel uw hoofd als uw lijf protesteren. U krijgt slaapproblemen, concentratieproblemen, raakt vermoeid, snel prikkelbaar. Het lukt niet meer om de dingen te doen die vroeger zo normaal waren. Misschien krijgt u lichamelijke klachten, zoals rugpijn, hoofdpijn of misselijkheid.

Behandeling bij burn out richt zich op het opnieuw vinden van een evenwicht, nadat uw lijf en hoofd zich hersteld hebben. Een goede begeleiding in dat proces kan het herstel beter laten verlopen.

Iedereen is wel eens somber, maar depressie is heel wat anders. Een depressie is een stoornis die er voor kan zorgen dat mensen passief worden, nergens nog plezier aan hebben, onrustig worden van binnen. Ze eten en slapen minder, of juist meer. Ze zien op tegen vandaag en de rest van hun leven. En soms valt het leven zo zwaar dat ze ook gedachten krijgen als 'voor mij hoeft het niet meer'. Ook voor depressie geldt dat gesprekstherapie het beste werkt, gecombineerd met weer activiteiten gaan doen (beweging). En bij sommige vormen van depressie is het goed medicatie te overwegen.

Er zijn veel verschillende vormen van angstklachten. Gespannen zijn zonder dat je weet waardoor het komt. Bepaalde dingen niet meer durven, of er erg bang voor zijn, zoals hoge gebouwen, vliegen, praten met anderen in het openbaar.

Er zijn ook specifiekere angstklachten, zoals angst voor dieren of om met de lift te gaan. Angst wordt gekenmerkt door innerlijke onrust, trillen, zweten, piekeren en vergeetachtigheid. Medicatie helpt soms voor even, maar een behandeling die zich specifiek op de angst richt en u helpt dingen weer te doen helpt vaak beter. Ook hier geldt dat bij ernstige klachten pillen soms ondersteunend kunnen werken.

Soms maken mensen vreselijke gebeurtenissen mee, zoals een ongeluk of een groot verlies, mishandeling of verwaarlozing, of seksueel geweld. Ze krijgen herbelevingen, slapen slecht, hun wereld is veranderd na de gebeurtenissen. Ze voelen zich vaak bang en somber, of boos. En meestal van alles door elkaar. In die situaties kan trauma behandeling nodig zijn. In overleg met u bepalen we de meest passende vorm van behandeling. Een mogelijkheid is EMDR met u te doen, waarbij het wat minder hoeft te gaan over wat er precies gebeurd is. Veel mensen vinden dit minder belastend.

Wanneer u er niet goed uit komt met uw partner, als u langs elkaar heen bent gaan leven en het niet lukt daar met elkaar uit te komen kan relatietherapie zinvol zijn. Vaak reageer je als stel op een bepaalde manier op elkaar en is het lastig daar zonder een derde persoon uit te komen. De relatietherapeut kan vanaf wat meer afstand met u bespreken wat er gebeurt en wat kan helpen om daar uit te komen. In sommige situaties kan het zinvol zijn ook kinderen uit te nodigen om te bespreken hoe het gaat en wat zij er van vinden.

In sommige situaties kan het helpen om met de gezinsleden van iemand met psychische problemen te praten. De bedoeling is nooit om de schuld te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld ouders, maar het kan vaak helpen eerdere conflicten uit te spreken en te herstellen in therapie.

Concentratieproblemen, je aandacht slecht ergens op kunnen richten, snel afgeleid zijn. Niet goed je administratie kunnen ordenen, een chaos van je huis maken. Rusteloos, voortdurend bewegen. Allemaal symptomen van ADHD of ADD, waar ook volwassenen last van kunnen hebben. Als de diagnose is gesteld is medicatie vaak zinvol, maar is ook begeleiding bij het omgaan met deze aandoening nodig. Wanneer wij de diagnose stellen kunnen we met u overleggen over medicatie, bijvoorbeeld via de huisarts.

Overgewicht of ondergewicht kunnen te maken hebben met psychische problemen, of zijn een probleem op zich. Er bestaat geen praattherapie die mensen slanker kan maken, maar overgewicht heeft vaak te maken met hoe je over jezelf denkt, of met je gestressed of je rot voelen. Wij kunnen u helpen om met die onderwerpen bezig te gaan en parallel daaraan een plan van anders bewegen en anders eten vol te houden.

Ondergewicht, te mager worden, kan uitmonden in een ernstig psychisch probleem (anorexia) en heeft vaak te maken met een aantal onderliggende psychische problemen (negatief zelfbeeld, perfectionisme, niet goed aansluiting bij anderen vinden). Dat zijn onderwerpen die prima in onze praktijk behandeld kunnen worden, eventueel met hulp van de diëtiste waar we mee samenwerken. Wanneer mensen in levensgevaar komen bij een te ernstig ondergewicht is andere behandeling nodig.

Wanneer je als kind vreselijke dingen meemaakt, heel streng wordt behandeld, of wanneer je juist aan je lot wordt overgelaten en te weinig aandacht en liefde krijgt, kun je karaktereigenschappen ontwikkelen die je de rest van je leven in de weg zitten. Angst om in de steek gelaten te worden, te snel te boos te worden, niemand meer vertrouwen, jezelf sterker en groter voor moeten doen dan je bent. Als die eigenschappen je belemmeren om goed mee te doen in het leven spreken we van persoonlijkheidsstoornissen. In behandeling helpen we u meer van u zelf te begrijpen, uw valkuilen en kwetsbaarheden te herkennen en vaak lukt het ook de pijn van vroeger zodanig te verzachten dat de problemen (naar de achtergrond) verdwijnen.

De behandelingen die wij aanbieden bij persoonlijkheidsproblemen is afhankelijk van wat u nodig heeft en wat u aankunt. Omdat het hier over jarenlang bestaande patronen gaat, kost het vaak langere tijd om dit goed te behandelen. Het is echter meestal de moeite waard.

Sommige mensen zijn heel gevoelig. De wereld komt extra hard binnen, ze voelen de pijn of het verdriet van anderen, ze raken snel geprikkeld of overprikkeld. Het wordt dan te veel, waardoor ze zichzelf kwijt raken, of anderen op afstand moeten houden. Het kan gaan over hypergevoeligheid (hoog-sensitiviteit), of een kort lontje en ontploffen. Of een combinatie. In individuele of in groepsbehandeling kijken we met u waar uw gevoeligheden liggen en hoe u daar rekening mee kunt houden. Het leren regelen van wat er op u af komt en hoe u met uw gevoelens om gaat. Of het nou over verdriet of over boosheid gaat.

Voor verslavingsproblematiek waarbij geen opname of medicatie nodig is kunt ook bij ons terecht. Denk dan aan alcohol, (soft)drugs, internet, seks of gok verslavingen waarbij iemand wel kan functioneren, maar waarbij het risico bestaat dat het uit de hand zal gaan lopen.
Voor ernstige problematiek verwijzen we u naar een gespecialiseerde instelling.

Sommige mensen voelen zich zo hopeloos dat ze af en toe, of heel vaak, niet meer verder willen met het leven. In onze behandeling helpen we u om te gaan met dit soort gedachten, onder andere door aandacht te gaan besteden aan wat u los moet laten om weer verder te kunnen. En als u verder gaat, hoe dat aan te pakken. Onze zogenaamde toekomstgerichte behandeling ondersteunt u in het werken aan doelen die het leven weer de moeite waard kunnen maken.

Wanneer u zich bij momenten zo slecht voelt en geen uitweg meer weet dat u zichzelf beschadigt, is het goed contact op te nemen met een hulpverlener. Zelfbeschadiging is een probleem wat best vaak voorkomt en waar mensen moeilijk behandeling voor zoeken, omdat ze zich schamen of schuldig voelen. Vaak houden die schuld en schaamte het gedrag juist in stand. We kunnen u helpen weer controle over uw emoties en uw gedrag te krijgen, zodat het zelfbeschadigen niet langer nodig is.

Er zijn ook andere redenen om behandeling bij een psycholoog te overwegen. Denk bijvoorbeeld aan te veel verzamelen en maar moeilijk weg kunnen gooien. Soms leidt het verzamelen tot grote chaos of viezigheid. Deze mensen verliezen het overzicht, schamen zich en gaan allerlei dingen vermijden. Dit is goed te behandelen.

Andere mensen hebben last van onverklaarbare lichamelijke klachten of pijn. De dokter kan niets vinden en zegt dat het tussen de oren zit. Wat dan? Vaak lukt het om in therapie uit te vinden waar de lichamelijke klachten voor staan en wat er aan te doen.

Er zijn nog heel veel anderen redenen om bij een psycholoog aan te kloppen. Ook wanneer u zich rot voelt en er geen etiket op kunt plakken, u helemaal niet snapt wat er aan de hand is. Schaam u niet ons advies te vragen, wanneer wij denken dat u beter behandeld kunt worden door collega's kunnen wij contact met hen opnemen en u gericht doorverwijzen.

Bij problemen waarvan wij inschatten dat specifieke behandeling noodzakelijk is, zoals bij agressie, ernstigere verslaving, of seksueel grensoverschrijdend gedrag, verwijzen we u door.

In de meeste verzekeringen wordt burn-out (aanpassingsstoornis), identiteitsproblemen en partner-relatie problemen alleen vallen onder de verzekering als het niet de voornaamste reden van aanmelding is. Sommige aanvullende pakketten vergoeden dit echter wel. Vraag het bij twijfel na bij uw verzekering. Vaak is er bijkomende of onderliggende problematiek, waardoor de behandeling toch vergoed wordt.

Wanneer u partner-relatie gesprekken wilt zonder dat sprake is van een psychisch probleem zult u deze bij de meeste zorgverkeringen zelf moeten bekostigen, maar ook hier zijn aanvullende verzekeringen die dit wel vergoeden. Hou hier rekening mee en overleg met uw verzekering vooraf als u twijfelt.

Als u begeleidende gesprekken zou willen in het kader van coaching, kunt u daarvoor terecht op de speciale pagina.