Logo
Logo

Wie doet wat?

Omdat het voor sommige mensen onduidelijk is wat de verschillen zijn tussen de mensen die betrokken kunnen zijn in behandeling van psychische klachten hier een korte toelichting.

 • + -

  Psycholoog

  Na de universitaire studie psychologie mag je je psycholoog noemen (of basis psycholoog). Hoewel deze mensen tijdens hun studie al moeten kiezen op welk gebied van de psychologie ze zich gaan richten, zijn ze geen therapeut. Ze zijn daar onvoldoende in geoefend. Deze basis psychologen kunnen wel trainingen of cursussen verzorgen, of werken als praktijkondersteuner bij de huisarts.
 • + -

  GZ psycholoog

  De gezondheidszorgpsycholoog heeft een 2 jarige vervolgopleiding gedaan waarin extra training is geweest op het gebied van allerlei soorten problematiek. Deze GZ psychologen doen kortdurende behandelingen, meestal volgens vaststaande richtlijnen of protocollen. GZ psychologen doen geen psychotherapie.
 • + -

  Eerstelijns psycholoog

  Eerstelijns psychologen hebben zich gericht op kortdurende behandelingen in de minder complexe gezondheidszorg. Er zijn verschillende psychologen die zich eerstelijns psycholoog noemen. Meestal gaat het dan over GZ psychologen die ingeschreven zijn in het eerstelijnsregister, al dan niet na een vervolgopleiding.
 • + -

  Psychotherapeut

  Na de GZ opleiding specialiseren sommige psychologen zich verder tot psychotherapeut. Dit is een opleiding van opnieuw enkele jaren waarin verder en gerichter aandacht wordt besteed aan behandeling, specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg. Psychotherapeuten hebben meer technieken tot hun beschikking en behandelen over het algemeen complexere problematiek.
  Let op! Er zijn mensen die zich psychotherapeut noemen en al dan niet aangesloten zijn bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Dit is géén door de overheid en de verzekeraars erkende organisatie. Wij adviseren een BIG geregistreerde psychotherapeut te zoeken.
 • + -

  Klinisch psycholoog

  Een klinisch psycholoog is iemand die een opleiding gedaan heeft van zo'n 4 jaar, na de GZ opleiding. Hij of zij is psychotherapeut, maar daarnaast extra kundig in het doen van psychodiagnostiek (wat is er aan de hand?) en op het gebied van management. Daarnaast heeft de klinisch psycholoog meer scholing gehad op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
 • + -

  Doctor in de psychologie (dr.)

  Sommige psychologen, of andere universitair opgeleide mensen, doen een traject van enkele jaren om zich extra te bekwamen in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit leidt tot de titel doctor (dr.). Zo iemand is geen medisch dokter. Dat word je na een universitaire studie geneeskunde. Verwarrend genoeg wordt medisch dokter ook vaak afgekort met de titel dr.
 • + -

  Arts

  Na de universitaire studie geneeskunde is iemand basisarts, vergelijkbaar met de basispsycholoog. Basisartsen gaan vaak een specialisatie doen bijvoorbeeld om huisarts, chirurg, of psychiater te worden.
 • + -

  Psychiater

  Wanneer een basisarts zich specialiseert op het gebied van psychiatrie wordt hij of zij psychiater. Psychiaters kiezen, net als andere professionals, in de loop van hun carrière een gebied waar ze zich op richten. Sommigen gaan werken in instellingen, maar soms ook hebben ze een eigen praktijk. Psychiaters hebben een algemene opleiding op het gebied van psychotherapie en extra deskundigheid op het gebied van medicatie.
 • + -

  Maatschappelijk werker

  Na de HBO studie maatschappelijk werk zijn deze mensen deskundig op het gebied van praktische zaken, bijvoorbeeld voorzieningen en regelingen. Daarnaast doen maatschappelijk werkers gesprekken ter ondersteuning. Bij complexere problematiek verwijzen ze door.
 • + -

  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

  Dit zijn mensen die na hun HBO verpleegkunde opleiding een vervolgopleiding hebben gedaan van 2 jaar en zich gespecialiseerd hebben in de geestelijke gezondheidszorg. Zij doen vooral ondersteunende gesprekken waarin mensen begeleid worden in het omgaan met hun problematiek. Ze zijn minder gericht op behandeling en verandering.
 • + -

  Praktijkondersteuner huisarts (POH GGZ)

  De POH-GGZ is iemand die is opgeleid in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld een verpleegkundige of een psycholoog. Hij werkt nauw samen met huisartsen en andere hulpverleners. Ook heeft hij goede contacten met andere hulpverleners. Daarnaast bouwt de POH-GGZ aan allerlei contacten in de wijk waar hij werkzaam is. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de praktijkhulpverlener de problemen die er spelen. Ook geeft hij advies over een behandelaanbod dat daarbij het beste past.
 • + -

  Therapeut

  De term 'therapeut' is niet beschermd door de wet, dus iedereen mag zich therapeut noemen. Er is een groep goed opgeleide (HBO) mensen, die bijvoorbeeld muziektherapie of creatieve therapie doen. Vaak in een instelling, maar soms ook in een privé praktijk. Naast deze deskundigen is er een grotere groep mensen die na een cursus of training, of een niet passende opleiding, soms erg ingewikkelde therapieën gaan doen. Dat kunnen bijvoorbeeld allerlei alternatieve therapieën zijn, of cursussen die mensen erg uit hun evenwicht brengen. Vraag uw huisarts om advies, of overleg met ons wanneer u bij ons in behandeling bent. Soms is dit soort alternatieve therapie wel degelijk schadelijk.

  Om mensen te beschermen tegen schadelijke praktijken van sommige therapeuten heeft de overheid het zogenaamde BIG register in het leven geroepen. Hierin staan de hulpverleners met een erkend diploma ingeschreven. De hulpverleners binnen GGZ Veenendaal zijn allemaal BIG geregistreerd, of werken onder supervisie van een BIG geregistreerde professional.