Logo
Logo

Behandeling van partner-relatie problematiek

Wanneer er problemen in uw partnerrelatie zijn die niet te maken hebben met onderliggende psychische problematiek van een van de partners, kunt u gebruik maken van partnerrelatie therapie (PRT).
In PRT wordt met u onderzocht wat de oorsprong of oorzaak van de problemen is en kan op verschillende manieren aan de ontstane problemen gewerkt worden.

De vorm van therapie verschilt per situatie. Soms richten we ons op de onderlinge communicatie, soms op onderliggende patronen en stijlen die zijn overgeërfd. Het kan ook zijn dat de emoties te heftig worden en we daar aandacht aan besteden. Ook kunnen seksuele verschillen of problemen onderwerp van gesprek zijn.

Deze vorm van behandeling wordt niet vergoed door de basisverzekering, maar valt onder de zogenaamde onverzekerde zorg (OVP). Vraag eventueel na bij uw zorgverzekering of zij in uw situatie wel vergoeden.

De kosten bedragen 110 euro per sessie van 60 minuten. Er worden vooraf afspraken met u gemaakt over het verwachte aantal gesprekken.