Logo
Logo

We zijn vanuit GGZ Veenendaal betrokken in een aantal samenwerkingsverbanden die het doel hebben de hulpverlening te verbeteren.
Onder andere:

periodiek overleg met huisartsen van de Zwaai Veenendaal en detachering van praktijkondersteuners GGZ aldaar

 lid van de Eerstelijnssamenwerking Veenendaal, waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn. We nemen deel aan een aantal werkgroepen en verwijzen cliënten naar activiteiten die van de ELS georganiseerd worden

samenwerking met het CJG Veenendaal rondom het project Vroegtijdige interventie en ondersteuning (VIO team)

deelname taskforce gemeente Veenendaal om de jeugdzorg in Veenendaal

deelname taskforce Foodvalley om de wachtlijsten in de kinder- en jeugd GGZ terug te dringen

initiatief en voorzittersrol van een netwerk van bestuurders van kleine GGZ instelling in Nederland