Logo
Logo

Wat betekent het?

In ons vak gebruiken we soms woorden en termen die wat nadere uitleg nodig hebben. Hieronder staan van die veelgebruikte termen en de uitleg daarvan. U kunt prima in behandeling zijn zonder deze woorden te kennen, maar soms is het handig.

 • + -

  Alternatieve therapie

  Hulp die niet voldoende bewezen is, waarvan men niet goed weet of het helpt of misschien schadelijk is. Sommige alternatieve therapie wordt wel vergoed door de verzekering.
 • + -

  Behandelplan

  Een plan wat u samen met uw behandelaar maakt, waarin staat opgeschreven wat er (zo ongeveer) aan de hand is, wat er aan moet gebeuren en hoe lang het (ongeveer) gaat duren.
 • + -

  Behandeldoel

  Wat er bereikt moet worden tijdens de behandeling, of als die is afgerond. Bijvoorbeeld: ‘ik ben niet meer somber’.
 • + -

  Coaching

  Gesprekken die kunnen helpen om problemen op te lossen of beslissingen te nemen. Zonder dat iemand psychische klachten heeft. Deze gesprekken moeten mensen zelf betalen.
 • + -

  Chronisch

  Blijvende problematiek. Het doel is niet te veranderen, maar te leren leven met de situatie.
 • + -

  DBC

  Diagnose behandel combinatie. Een term bedacht door de verzekering. Als u in behandeling komt wordt er ‘een DBC aangemaakt’ op basis van wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld een DBC Depressie. Deze DBC wordt ‘afgesloten’ als uw behandeling gestopt is, of kan worden ‘verlengd’ na een jaar.
 • + -

  Diagnostiek

  Uitzoeken wat er aan de hand is.
 • + -

  Discipline

  Een beroep of vak. Bijvoorbeeld een psycholoog. Kijk in het overzicht hier voor de meest voorkomende disciplines in de geestelijke gezondheidszorg.
 • + -

  DSM (IV) of 5

  Overzicht van diagnoses (beter: classificaties) waarin puntsgewijs staat opgeschreven wat de klachten zijn die passen bij een bepaalde stoornis.
 • + -

  Echelon

  De zwaarte van de zorg is verdeeld in gebiedjes (echelons), vanaf 2014 in de POH zorg, de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ.
 • + -

  e-Health

  Hulp via internet of andere elektronische middelen. Informatie, uitleg of formulieren die u op een website kunt vinden die de behandeling kunnen ondersteunen. Zoals op onze website.
 • + -

  Eigen risico

  Elke Nederlander betaalt het eerste gedeelte van de kosten die gemaakt worden in de gezondheidszorg. Daar valt onze zorg ook onder. In 2013 was dat 350 euro per persoon per jaar. Alle verzekerde zorg daarna wordt vergoed door de verzekering.
 • + -

  EPD

  Elektronisch patiënten dossier. Een software programma waarin de behandelaar aantekeningen maakt. Dit EPD is alleen door u en uw behandelaar in te zien. Ons dossier (merk: RAAM) maakt geen deel uit van het dossier waar het in het nieuws wel eens over gaat.
 • + -

  GGZ

  Geestelijke gezondheidszorg. Een verzamelnaam van voorzieningen die zich bezig houden met psychologische of psychiatrische klachten of problemen. De algemene gezondheidszorg (AGZ) houdt zich bezig met lichamelijke klachten.
 • + -

  Indicatie/indiceren

  Een verwijzer (meestal de huisarts) of een behandelaar bepaalt welke soort hulp het beste past bij wat u heeft.
 • + -

  Intake

  De eerste gesprekken bij binnenkomst, waarin gekeken wordt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Soms met hup van vragenlijsten.
 • + -

  Hoofdbehandelaar

  Een hulpverlener die de behandeling in de gaten houdt. Dat hoeft niet iemand te zijn die u vaak spreekt. Het kan iemand zijn die u alleen aan het begin van behandeling even ziet. De Sturend Behandelaar voert de behandeling uit en wordt gecontroleerd door de Hoofdbehandelaar.
 • + -

  Kwaliteit van Leven

  Vaak door een getal uitgedrukt hoe het met u gaat op verschillende terreinen in het leven. Dit wordt gemeten met een vragenlijst, vaak in het kader van uitkomstmeting (ROM).
 • + -

  Module

  Onderdeel of bouwsteen van de behandeling. Elke behandeling is opgebouwd uit een paar van deze modules. Bijvoorbeeld gesprekstherapie of medicatie. Dit beslist uw behandelaar in overleg met u.
 • + -

  Multi disciplinair overleg (MDO)

  Overleg waar hulpverleners met verschillende opleiding of achtergrond aan meedoen, waarin de voortgang van de behandeling wordt besproken.
 • + -

  Netwerk

  Partner, vrienden, familie. De mensen die om u heen staan en bij u betrokken zijn. Ook wel systeem genoemd. Bijvoorbeeld een netwerkgesprek of een systeemgesprek = een gesprek met een paar van de mensen om u heen.
 • + -

  Preventie

  Maatregelen om te voorkomen dat iemand ergens problemen mee krijgt, of dat de problemen erger worden, of terugkomen.
 • + -

  Protocol

  Uitgeschreven handleiding hoe een bepaalde therapie gedaan moet worden. Bijvoorbeeld hoe stap voor stap een spinnenfobie behandeld kan worden. Protocollen kunnen goed wetenschappelijk onderzocht worden.
 • + -

  Richtlijn

  Afspraak tussen psychologen en psychiaters over wat er bij een bepaald probleem het beste gedaan kan worden. Liefst gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
 • + -

  ROM

  (Engels: Routine Outcome Monitoring) een korte meting van uw klachten en/of uw kwaliteit van leven. Gebruikt om te bepalen of de behandeling voldoende helpt.
 • + -

  Screening

  Korte of snelle manier om globaal te zien wat er aan de hand is.
 • + -

  Startgesprek

  Het eerste gesprek na de intake, het begin van uw behandeling. Dan wordt de diagnose besproken en het behandelplan gemaakt.
 • + -

  Sturend Behandelaar

  De hulpverlener die de behandeling met u doet. Soms zijn er andere hulpverleners betrokken die een stukje van de behandeling doen, bijvoorbeeld een training.
 • + -

  Terugval

  Uw oude klachten weer terug krijgen, of dingen gaan doen waarmee u eerder was gestopt. Bijvoorbeeld te veel alcohol drinken.
 • + -

  Verwijzing

  Een brief van een verwijzer (meestal de huisarts) dat die akkoord gaat met de aanmelding in een praktijk of instelling.
 • + -

  Zorgpad

  Beschrijving van het proces (hoe verloopt het en wat gebeurt er?) en de onderdelen (wat gaan we doen) van de standaard behandeling van een soort probleem.
 • + -

  Zorgprogramma

  De categorie waar uw problematiek in wordt geplaatst. Soorten problemen vallen onder één categorie van problemen die op elkaar lijken en op de zelfde manier behandeld kunnen worden.
 • + -

  Zorgvolume

  Hoeveel zorg er geleverd wordt. Meestal uitgedrukt in hoeveel tijd u in de instelling met de behandeling bezig bent per week. Een enkel gesprek is een klein zorgvolume, de hele week ergens opgenomen zijn is een groot zorgvolume.
 • + -

  Zorgzwaarte

  Inschatting vooraf hoeveel zorg nodig is. Daarmee is de basis GGZ opgedeeld in 4 gebieden. Dit heeft geleid tot zogenaamde zorgzwaarte pakketten.