Logo
Logo

Voorkomen van terugval is een belangrijk aandachtspunt. Juist omdat we weten dat problematiek soms terugkomt, of verschuift van het ene naar een ander probleem. We zetten in het voorkomen van terugval de volgende hulpmiddelen in:

  • we maken zo nodig een terugvalpreventieplan
  • we bespreken terugval bij afsluiting van onze behandeling
  • we bespreken hoe de veranderingen in de behandeling vast gehouden kunnen worden en bijgesteld kunnen worden via Samen1Plan
  • we bieden training aan voor mensen die CGT gehad hebben bij een depressie ('Niet meer depressief')
  • we overwegen een terugkom training voor angst problematiek. Bijvoorbeeld in de vorm van een korte groepsgewijze opfriscursus