Uitkomsten metingen kwaliteit

 

Kwaliteitsindicatoren

We meten de beoordeling van verschillende kwaliteitsafspecten van onze behandelingen door middel van een vragenlijst, de CQi.

Het ´rapportcijfer´ door cliënten over de gehele behandeling was in 2023 gemiddeld 8,7 . Dat getal staat ongeveer gelijk aan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. We doen ons best zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen – en dat lukt best goed. Het ontbreekt aan data over het hoe en waarom van dit getal, reden waarom we zo vaak mogelijk ook met cliënten in gesprek gaan over hoe zij de behandeling hebben ervaren. Die informatie nemen we mee in het bijstellen van ons beleid.