Logo
Logo

Raad van Toezicht

Als GGZ instelling zijn we verplicht ons te laten controleren door een Raad van Toezicht, volgens de zogenaamde Governance code. De Raad van Toezicht bestaat uit twee leden, met elk een andere deskundigheid: een inhoudelijke en een financiële. De functie is vooralsnog onbezoldigd.
De Raad van Toezicht bestaat nu uit:

dhr. Jelle Roodbeen (voorzitter) - financieel deskundige


financieel directeur De Hoge Dennen
board member e-Traction 
board member Eyefreight
board member Vitalhealth software

drs. Jan Baars, klinisch psycholoog - inhoudelijk deskundige


hoofd behandelprogramma’s PHS en SAS Rembrandthof Hilversum, GGZ Centraal
hoofdopleider Systeemtherapie RINO Utrecht