Logo
Logo

In sommige gevallen vraagt de cliënt aan de psycholoog om een verklaring af te geven over zijn/haar psychisch functioneren. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen. In navolging van advies van het NIP (beroepsvereniging psychologen) kunnen wij een dergelijke verklaring niet afgeven. Reden hiervan is dat de psychologische behandeling uitsluitend gericht is op verbetering van uw gezondheid en gebaseerd is op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsvinding en is geen belangenbehartiger in materiële of juridische zin.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwensrelatie beschadigen.

Ook op basis van de beroepscode voor psychotherapeuten (LVVP) mag uw behandelaar – op uw verzoek of met uw toestemming – uitsluitend schriftelijke informatie geven over uw behandeling, als daarin geen conclusies of waardeoordelen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld vragen over geschiktheid, belastbaarheid, wel of niet beperkt zijn vanuit psychische problemen kunnen we dan ook niet beantwoorden.

Mocht u belang hebben bij een verklaring, dan kunt u een onafhankelijke deskundige (laten) inschakelen voor objectief onderzoek en rapportage. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.

We wisselen met uw toestemming soms wel informatie uit met andere professionals. Zoals huisartsen, collega's, of UWV artsen en bedrijfsartsen. Dit doen we alleen onder strikte voorwaarden. Deze hebben we beschreven in onze sectie zorgpaden (klik hier). Ga naar de inhoudsopgave en klik op 'Informatie uitwisselen'.