Logo
Logo

Behandeling van volwassenen

Wanneer u als volwassene bij ons in behandeling komt zijn er verschillende mogelijkheden. Uw huisarts heeft u verwezen voor begeleiding of behandeling. Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten kiezen we een behandeling.

De nieuwe indeling van de GGZ, in POH, basis GGZ en gespecialiseerde GGZ is voor iedereen nog wat wennen. We verwachten en streven er naar dat de meeste mensen die zich bij ons aanmelden behandeld kunnen worden in de basis GGZ.

Hiernaast staat een indicatie van het aantal contacten wat mogelijk is binnen de verschillende behandelvormen. Dit is de bovengrens.
Hoewel er voor gespecialiseerde behandeling geen bovengrens is, behandelen wij wel in programma's waarin we keuzes hebben gemaakt over het aantal gesprekken.

  • POH GGZ - varieert
  • basis GGZ kort - ongeveer 3 gesprekken
  • basis GGZ middel - ongeveer 5 gesprekken
  • basis GGZ intensief - ongeveer 9-10 gesprekken
  • basis GGZ chronisch - ongeveer 10 gesprekken
  • gespecialiseerde GGZ - afhankelijk van de afspraken

 

 

We maken binnen GGZ Veenendaal onderscheid tussen vier niveaus waarop de behandeling kan plaatsvinden. Behandeling kan gaan over veranderen, over aanleren, maar soms ook over accepteren en stabiliseren. Dit denken in niveaus helpt om het samen met uw behandelaar eens te worden waar de behandeling zich op zal richten en hoe dat te doen.

Door bezig te gaan met gebeurtenissen die uw eigen natuurlijke ontwikkeling in de weg hebben gestaan, zoals voor u zelf kiezen, of niet angstig opgroeien, willen we de blokkades van vroeger verminderen of wegnemen. Pijnlijke onderwerpen worden niet vermeden en soms gaat het over het verleden. Anders gaan ervaren, voelen en uiteindelijk omgaan met wat er gebeurd is, zodat u verder kunt zonder die ballast.

Ieder mens leer in de loop van zijn leven manieren om om te gaan met situaties. Interacties met mensen, problemen, spanningen. Soms ontwikkelen mensen te eenzijdige vaardigheden, bijvoorbeeld vooral aanpassen. Behandeling op Vaardigheden niveau betekent vooral oefenen met anders denken en doen. Zowel binnen als buiten de therapie.

Bij sommige mensen is het doel niet om te veranderen, maar om te leren omgaan met hoe het is. Verandering zit er niet in, of hoeft niet, maar begeleiding om te leren met de situatie en soms beperkingen is zinvol. Om het huidige niveau vast te kunnen houden en de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te houden.

Mensen raken soms uit evenwicht. Door een grote verandering, door ziekte, door veel spanningen. Dat kan leiden tot een crisis situatie. Doel van behandeling op het restabilisatie niveau (terugvinden van evenwicht) is om zo snel mogelijk terug te keren naar de rust situatie. Om van daaruit te kijken wat nodig is om verder te kunnen. Crisis interventies horen tot dit gebied.

Het is bij sommige behandeling zo, zeker wanneer ze langer duren, dat er een verschuiving plaats vindt. Bijvoorbeeld dat je samen de insteek hebt om bepaalde manieren van doen of denken te veranderen, maar je gaandeweg merkt dat dit er niet of nauwelijks inzet. Dan kan een nieuw doel worden te accepteren, te rouwen over wat er niet (meer) kan en hiermee te leren leven.

Hoewel we de meeste problemen kunnen behandelen is het belangrijk dat u zelf en/of uw huisarts rekening houdt met de problemen die beter elders behandeld kunnen worden. We hebben dat op de pagina 'Behandeling elders' op een rijtje gezet.