Logo
Logo

 

GGZ Veenendaal communiceert bij voorkeur via een beveiligde berichtenomgeving, zoals Zorgmail, KPN messenger of Siilo. Cliëntgegevens zouden niet via onbeveiligde mail verstuurd moeten worden. Gewoon bellen kan natuurlijk ook.

Verwijzingen van en naar andere GGZ instellingen verlopen altijd via de huisarts. Dat is een last voor huisartsen, maar we ontkomen daar niet aan.
Wij zijn niet bevoegd dat anders te doen, dit resulteert in behandelingen die niet vergoed worden.

Een weergave van de regels rondom verwijzingen vindt u hier (GGZ Nederland)

 

Verwijsbrief: richtlijn van de LHV (zie hier)

In samenspraak met de GGZ heeft de LHV de volgende onderdelen genoemd die verplicht zijn in een verwijzing voor de GGZ:

Gegevens auteur 
Definitie Gegevens van de verwijzer.
– gegevens zorginstelling: identificatiegegevens (URA-nummer); naam*; adres*; contactgegevens (telefoon*, fax, email); AGB code* (betreft AGB code huisartsenpraktijk)
– gegevens auteur: identificatiegegevens (UZI-nummer); naam*; specialisme* (‘huisarts’); adres*; contactgegevens
(telefoon*, fax, e-mail); AGB code* (betreft AGB code persoon)

 

Gegevens patiënt-cliënt
Definitie Gegevens van de patiënt die wordt verwezen.
Toelichting Omvat (*=verplicht)
– gegevens patiënt: BSN-nummer*; naam*; geslacht; adres*; contactgegevens (telefoon, fax, e-mail); geboortedatum*
– gegevens contactpersoon: naam*; relatie; contactgegevens (telefoon, fax, e-mail)
– bij kinderen onder 16 met gescheiden ouders gegevens tweede ouder

 

Gegevens geadresseerde 
Definitie Gegevens van de instelling2 waarnaar wordt verwezen
Toelichting Omvat (*=verplicht)
– gegevens zorginstelling: identificatiegegevens (URA-nummer); naam*; adres*; contactgegevens (telefoon*, fax, email)
– gegevens geadresseerde: identificatiegegevens (UZI-nummer) specialisme* (‘huisarts’); naam; adres; contactgegevens
(telefoon, fax, e-mail);
Datum-tijd Verplicht
Definitie Het tijdstip waarop de verzender het bericht afrondt en aanbiedt voor verzending.
De verwijzing betreft
Definitie Expliciete verwijzing naar GB-GGZ respectievelijk S-GGZ.
Bij deze patiënt is er sprake van (vermoeden van een) DSM benoemde psychische
stoornis. Ik verwijs patiënt daarom naar
 Generalistische basis GGZ (toelichting: patiënten met lichte tot matige problematiek)
 Gespecialiseerde GGZ

 

Heraanmelding
Definitie Antwoord op de vraag of deze patiënt/cliënt  in dit of vorig kalenderjaar is behandeld in
de GGZ (kan ook zijn ‘niet bekend’).

 

Klik hier voor een gedeeltelijk ingevuld verwijsbrief.