Logo
Logo

Handige adressen

In onderstaand overzicht hebben we een aantal nuttige of handige instellingen en voorzieningen op een rijtje gezet.

 

Volksuniversiteit Veenendaal

De Volksuniversiteit biedt een groot aantal cursussen, op verschillende niveaus. Kijk op de website voor het actuele aanbod.

0318 550 970 website

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Utrecht vormt de toegang tot de jeugdzorg in de provincie Utrecht. Wij zijn er voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders in situaties waarin er ernstige problemen zijn bij het opgroeien en de opvoeding.
Wij hebben twee hoofdtaken, die de wet ons heeft opgedragen:

 • Nagaan welke hulp kinderen en hun ouders nodig hebben en die hulp organiseren en indien nodig volgen.
 • Nagaan of kinderen in hun ontwikkeling bedreigd worden en mogelijk bescherming nodig hebben.
 • 0900 400 55 55 website

  DAC

  Activeringscentrum de Schoof biedt de gelegenheid om andere mensen te leren kennen. Je bent van harte welkom om gewoon binnen te lopen voor een kopje koffie of thee in de inloop.

Het programma dat wordt aangeboden bevat de thema’s: doen, leren en werken. We bieden de volgende activiteiten aan: bloemschikken, boetseren, computerles, eenpansgerechten, eetcafé, hobby handig, kunst beleven, literaire leeskring, muziek, nordic walking, open atelier, speksteen bewerken, health 4 you, creatieve soos, moestuin bewerken en wolvilten.

  Aanmelden
  Voor het deelnemen aan activiteiten heb je een CIZ indicatie nodig. Onze intakecoördinator helpt je graag met de aanvraag hiervan.

  Bezoekadres
  Gilbert van Schoonbekestraat 77
  3901PZ Veenendaal

  0318 516 760 website

  Optrack

  Optrack biedt arbeid en training aan mensen met een psychiatrische achtergrond en aan hen die wat verder van de arbeidsmarkt staan. Wij hebben verschillende afdelingen zoals een fietsenwerkplaats, houtafdeling, naaiatelier, industriële inpakwerkzaamheden, catering, receptie en administratie. Het werk is afkomstig van externe opdrachtgevers. Voor deze werkzaamheden ontvang je een kleine vergoeding, je werkt in je eigen tempo. Centraal bij deze werkzaamheden staat werken aan je eigen toekomst.

  Aanmelden
  Voor het deelnemen aan activiteiten heb je een CIZ indicatie nodig. Onze intakecoördinator helpt je graag met de aanvraag hiervan.

  Bezoekadres
  Duizend Roeden 2
  3901KA Veenendaal

  0318 513 252 website

  IW4
  Een voorziening die kan ondersteunen in het werken met een arbeidsbeperking of het toewerken naar een reguliere baan is IW4.

  Bij IW4 kunt u alleen onder bijzondere voorwaarden solliciteren naar een baan. U kunt bij ons terecht als u een indicatie heeft voor de sociale werkvoorziening of als u een uitkering ontvangt via de Wet werk en bijstand of het UWV. In dat geval kunnen wij u helpen met de terugkeer naar werk. Wij noemen dat re-integratie.

  (0318) 563900 website

  Steunpunt Huiselijk Geweld Eemland-Heuvelrug (ASHG)

  Dit is een steunpunt bedoeld voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: slachtoffers, getuigen, plegers en professionals. De medewerkers van het steunpunt bieden bellers een luisterend oor, geven deskundige adviezen en verwijzen wanneer nodig door naar de juiste instanties, zoals hulpverlening of politie.
  Vormen van huiselijk geweld zijn:
  • lichamelijk geweld en mishandeling
  • vernedering
  • verwaarlozing
  • seksueel misbruik
  • financiële uitbuiting

  0900 126 26 26 website

  Budget Advies Centrum

  Wij kijken met u waar de oorzaken van de financiële problemen liggen en geven advies over de mogelijkheden om uw financiën weer op orde te krijgen. Inkomsten en uitgaven worden met u bekeken zodat u zicht krijgt op een mogelijk tekort. Ook bespreken wij met u hoe nieuwe schulden kunnen worden voorkomen. Wij geven u advies over de omgang met schuldeisers. Soms is het mogelijk een regeling te treffen met de schuldeisers. Als aan specifieke voorwaarden is voldaan kunnen wij hierin bemiddelen.

  (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

  0900 - 82 123 82 website

  Vrijwilligersnetwerk Veenendaal

  Zoekt u vrijwilligerswerk in de regio Veenendaal of wilt u meer informatie over het werken als vrijwilliger? Dan bent u bij Vrijwilligers Netwerk Veenendaal op het juiste adres. U bent welkom om langs te komen voor meer informatie en advies. Er is namelijk veel geregeld voor vrijwilligers in Veenendaal.

  (0318) 58 14 91 website

  U kunt bij VitrasCMD terecht voor:

  Advies en informatie
  over regelingen, uitkeringen
  over school of werk
  over kortingen en kwijtscheldingen

  Hulpverlening
  gesprekken met u alleen, of samen met uw partner of gezin
  groepsgesprekken onder begeleiding
  video-hometraining

  0900 - 82 123 82 website

  CJG De Twyn

  Een plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Gewoon vragen! Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s.

  De Twyn is geen nieuwe organisatie, maar een samenwerking.
  De Twyn bestaat uit 7 kernpartners: Gemeente Veenendaal, Vitras CMD, Welzijn Veenendaal, GGD Midden-Nederland, MEE, SWV-VO, Bureau Jeugdzorg Utrecht

  0318 495 100 website

  Naast dit overzicht maken we gebruik van een webpagina waarop we de meest gebruikte voorzieningen op een rijtje hebben gezet:

   

  Klik hier om naar deze pagina te gaan