Logo
Logo

De wachtperiode

We hebben te maken met wachtlijsten in de zorg. Over het algemeen zijn de wachttijden voor de korter durende behandelingen (GBGGZ) wat korter. Kijk hier onder voor een actuele schatting van de wachtlijst en wat u kunt doen. Allerlei factoren (cliënten die eerder stop of juist meer zorg nodig hebben, ziekte van een behandelaar) maken deze inschatting extra moeilijk. Het is een indicatie. We kiezen voor geen wachttijd tussen de intake en start behandeling. Uw behandeling begint meteen nadat de intake heeft plaatsgevonden. Uw regiebehandelaar is het aanspreekpunt vanaf de intake.

We hanteren geen verschillende wachttijden per diagnosecategorie (soort problematiek). Wel kan het zo zijn dat aan het einde van het jaar de budgetten van een zorgverzekeraar op zijn. We kunnen u dan voorstellen de intake door te schuiven naar begin volgend jaar. Maar vanzelfsprekend kunt u er toe besluiten, zo nodig in overleg met uw zorgbemiddelaar, elders in behandeling te gaan.
We adviseren u voor de GBBGZ bij een wachttijd langer dan 4 weken contact op te nemen met de zorgbemiddelaar om te kijken of er een behandelaar in de buurt is die u eerder kan helpen.
We kunnen geen nieuwe CZ verzekerden in behandeling nemen, omdat we dan over het door CZ beschikbaar gestelde bedrag heen gaan. U kunt CZ bellen met een bemiddelingsverzoek, zodat eventueel voor u een uitzondering gemaakt kan worden (013 594 91 10), of u zoekt hulp ergens anders. Wij vinden dit erg naar, maar kunnen hier niets aan doen. CZ weigert ophoging van het budget.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 10 weken
Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 5-6 maanden.
Na de intake begint binnen aansluitend de behandeling.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen.
Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 5 maanden.
Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 5 maanden.
Na de intake begint binnen 2 weken de behandeling.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

Wachtlijsten ontstaan vooral omdat verzekeraars beperkt zorg bij ons inkopen. U kunt bij een te lange wachtlijst dus bij uw verzekeraar vragen welke behandelaar zij in de buurt kennen waar eerder plek is.

Ga alvast aan de slag de slag met onderwerpen die voor uw behandeling helpend kunnen zijn. We hebben een aparte pagina daarvoor, die we de niet-wachten pagina hebben genoemd. Neem een kijkje!

We hebben als GGZ Veenendaal ook nagedacht over de manieren waarop de wachtlijst problemen aangepakt (kunnen) worden. Lees hier meer over in dit overzicht.