Logo
Logo

De wachtperiode

We hebben te maken met wachtlijsten in de zorg. Over het algemeen zijn de wachttijden voor de korter durende behandelingen (GBGGZ) wat korter. Kijk hier onder voor een actuele schatting van de wachtlijst en wat u kunt doen. Allerlei factoren (cliënten die eerder stop of juist meer zorg nodig hebben, ziekte van een behandelaar) maken deze inschatting extra moeilijk. Het is een indicatie.

De wachttijd voor specialistische behandeling SGGZ voor volwassenen is op dit moment 4 maanden. Overleg met uw zorgverzekeraar of met de gemeente (kinderen) over andere zorgaanbieders als dit te lang is. Het is voor ons lastig de precieze wachttijd te voorspellen, dus de genoemde getallen zijn ter indicatie.
We adviseren u voor de GBBGZ bij een wachttijd langer dan 4 weken contact op te nemen met de zorgbemiddelaar om te kijken of er een behandelaar in de buurt is die u eerder kan helpen.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 3 weken.
Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 4 maanden.
Na de intake begint binnen 2 weken de behandeling.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen.
Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 3 weken.
Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraag ongeveer 3 weken.
Na de intake begint binnen 2 weken de behandeling.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

Wachtlijsten ontstaan vooral omdat verzekeraars beperkt zorg bij ons inkopen. U kunt bij een te lange wachtlijst dus bij uw verzekeraar vragen welke behandelaar zij in de buurt kennen waar eerder plek is.
Wanneer u door ons op de wachtlijst bent gezet houdt dit niet altijd in dat we u ook in behandeling kunnen nemen. Dit is namelijk mede-afhankelijk van de budgetruimte die we nog hebben. Deze budgetruimte is zeker tegen het einde van het jaar voor ons moeilijk te voorspellen.