Logo
Logo

Zorgvoorzieningen

Hieronder staan de zorgverleners waar wij vaak naar verwijzen, wanneer de zorg binnen GGZ Veenendaal ontoereikend is of we denken dat behandeling elders voor u beter zal uitpakken. Natuurlijk kunt u dit ook zelf met uw behandelaar bespreken. U kunt niet op twee plekken tegelijk in behandeling zijn, tenzij de hulpverleners dit van elkaar weten.

 

Crisis

In crisissituaties kunt u tussen 9.00 en 12.00 contact opnemen met ons centrale telefoonnummer. Uw behandelaar of diens vervanger zal dan terugbellen.
Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisarts of huisartsenpost (0318 434444).

Als sprake is van een levensbedreigende situatie belt u 112.

GGz Centraal / FACT

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze waarbij er in teamverband goede geestelijke gezondheidszorg wordt geboden. Het gaat hierbij om ambulante, wijk- of gebiedsgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken, het FACT-team. De teams bieden al naar gelang de situatie van een cliënt meer of minder intensieve zorg. Indien nodig ook aan mensen die deze zorg gaan mijden, maar wel nodig hebben. Hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan bij de vraag en mogelijkheden van cliënt, familie of belangrijke anderen.

De meeste contacten vinden plaats op de afdeling, maar als het nodig is levert het FACT-team zorg bij de cliënt thuis of elders. De zorg is gericht op aansluiting bij voorzieningen en mogelijkheden in de wijk of gemeente.

Raadhuisstraat 3
3901 GC Veenendaal

0318 558085 website

niet acute zorgelijke toestand kan gemeld worden bij het WMO-loket 0318 538519

ProPersona / Centrum voor Psychotherapie Lunteren

Verloop deeltijdklinische behandeling: De deeltijdklinische behandelingen zijn op werkdagen van half negen tot vijf uur. Er zijn behandelingen van drie tot vijf dagen per week. ’s Nachts en in de weekenden ben je altijd thuis.

Verloop klinische behandeling: Is je behandeling klinisch, dan slaap je vijf nachten per week bij ons. In het weekend ga je altijd naar huis. Overdag volg je diverse therapieën met je groep. Zelfs in de avonden breng je je tijd met je groepsleden door. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te sporten, te ontspannen of iets anders te ondernemen. Zo leer je hen op een andere manier kennen, terwijl je werkt aan je
problematiek. Een keer per week mag je bezoek ontvangen, dat ook mee kan eten.

0318 57 21 41 website

Altrecht / Brinkveld

Brinkveld biedt klinische- en deeltijd- groepsbehandeling aan mensen van 18 tot 65 jaar uit heel Nederland met persoonlijkheidsproblematiek en angst- en stemmingsstoornissen.

030 69 65 959 website

De Viersprong

De Viersprong bevordert de psychische gezondheid van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we door diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek en het uitdragen van kennis.
De Viersprong onderzoekt en behandelt een zeer brede groep patiënten met persoonlijkheidsstoornissen uit heel Nederland.

0164 63 22 00 website

Daarnaast vindt klinische behandeling plaats binnen het psychotherapeutisch centrum in Lunteren, zie daarvoor de tab 'Deeltijdbehandelingen'

Victas / Centrum Maliebaan, locatie Veenendaal

Victas biedt advies en hulp aan iedereen in de provincie Utrecht, die problemen heeft door het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, of door gokken, internetten of gamen. Het kan gaan om uw eigen gebruik of gokken of dat van iemand in uw omgeving.

Raadhuisstraat 3
3901 GC Veenendaal

Spreekuur alcohol en drugs Veenendaal: Raadhuisstraat 3, elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.

0318 558085 website

Online hulpverlening
Alcohol, Cannabis/blowen, Gokken, Pokeren, Seksverslaving

Kijk of uw gebruik problematisch is hier (Jellinek website)

ProPersona / Pompestichting / Kairos

De behandeling kan op vrijwillige basis of in een gedwongen justitieel kader plaatsvinden.
Binnen Kairos zijn diverse behandelmodules voor verschillende patiëntengroepen ontwikkeld. Er zijn modules gericht op het delictgedrag in engere zin en er zijn modules die aangrijpen op de onderliggende problematiek. Afhankelijk van de inschatting van de problematiek en de risicotaxatie zal per patiënt een individueel aanbod worden samengesteld. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de patiënt.

0344 57 90 90 (Tiel), 026 352 97 77 (Arnhem) website

Victas

De forensische poli onderscheidt zich op een aantal aspecten van de reguliere polikliniek. Zo is deze er alleen voor patiënten met een justitiële titel waarbij sprake is van middelengebruik of verslaving (al dan niet in relatie met het delict(gedrag)). Ook hoeft in tegenstelling tot de reguliere polikliniek geen sprake te zijn van een intrinsieke motivatie of hulpvraag. Tot slot is het stoppen met delict gedrag, problematische middelengebruik en de relatie daartussen een expliciet onderdeel van de behandeling. 

030 234 0034 website

Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is een instelling voor joodse geestelijke gezondheidszorg en zorg en begeleiding voor joodse mensen met een verstandelijk handicap en kennis-, onderzoeks- en behandelcentrum voor psychotraumabehandeling, vooral gericht op de effecten van oorlog, geweld en verlies.

033-2533 555 website

Centum 45

Stichting Centrum '45 is het landelijk centrum voor de medisch-psychologische behandeling van verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en slachtoffers van georganiseerd geweld.

0800 2 245 245 website

ProPersona / Phoenix

Phoenix is een afdeling waar asielzoekers en vluchtelingen worden behandeld voor ernstige psychiatrische problemen. Vaak hebben deze klachten te maken met nare ervaringen in het verleden. U kunt pas worden opgenomen op Phoenix wanneer u eerst een behandeling in de GGZ in uw woonplaats heeft gehad.

026 - 483 31 45 website

MEE

MEE biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. MEE helpt bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. MEE beantwoordt uw vragen, herkent uw zorgen, wijst u de weg en helpt u bij het vinden van oplossingen.

0900 633 63 63 website

Kwintes

In de omgeving Veenendaal biedt Kwintes verschillende vormen van persoonlijke begeleiding aan mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Onder andere begeleiding bij wonen. Dit kan zowel beschermd wonen in een woonvorm zijn als begeleiding aan huis.

0800 866 73 38 website

NVVS

Bij specifiek seksuele problemen, zoals erectieproblemen, vaginisme, seksuele remmingen of voor u zelf afwijkend seksueel gedrag, verwijzen we naar een seksuoloog.
Wij adviseren een deskundige die is aangesloten bij de NVVS.

In Veenendaal bijvoorbeeld de praktijk van Henriëtte Schoones