Logo
Logo

Onze aanpak

De zorgpaden zijn nog in ontwikkeling. Wanneer u het wilt kunnen we u tijdens de behandeling alvast uitleggen welke algemene keuzes we maken bij welke soort problematiek. Dit leggen we op een later moment formeel vast in de zorgpaden.